TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
ตำแหน่งโฆษณา TARAD Premium Mall

ทำไม?ต้องลงโฆษณากับ หน้าแรก TARAD.com

เพราะหน้าแรกเป็นหน้าที่คนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้การประชาสัมพันธ์ได้ผลอย่างดีเยียม

โซนโฆษณา

ตำแหน่งป้ายโฆษณา A

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
A1

BG left Ads

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

122x410 เฉลี่ย 20,000 บาท/สัปดาห์
A2

Top BigHighlight

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

980x250 35,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 31,500 บาท
A3

Top Center Discount

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

980x80 เฉลี่ย 40,000 บาท/สัปดาห์

ตำแหน่งป้ายโฆษณา B

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
B

Top Small ads

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

222x95 15,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 13,500 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา C

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
C1

Big Hot items FH

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

215×355 8,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 7,200 บาท
C2

Hot items FH

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

128x128 6,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 5,400 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา D

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
D1

Big Hot items WT

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

215×355 8,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 7,200 บาท
D2

Hot items WT

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

128x128 6,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 5,400 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา E

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
E1

Big Hot items FD

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

215×355 8,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 7,200 บาท
E2

Hot items FD

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

128x128 6,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 5,400 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา F

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
F1

Big Hot items Com

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

215×355 8,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 7,200 บาท
F2

Hot items Com

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

128x128 6,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 5,400 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา G

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
G1

Big Hot items Misc

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

215×355 8,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 7,200 บาท
G2

Hot items Misc

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

128x128 6,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 5,400 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา H

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
H

Top Highlight 01

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

230x230 9,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 7,200 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา I

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
I1

Top Highlight 02

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

230x230 7,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 6,300 บาท
I2

Top Highlight 03

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

230x230 5,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 4,500 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา J

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
J

Top FH

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

215x147 5,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 4,500 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา K

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
K

Top FD

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

215x147 5,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 4,500 บาท

ตำแหน่งป้ายโฆษณา L

ตำแหน่งป้ายโฆษณา ขนาด(pixels) ราคา/เดือน ราคาพิเศษ/3 เดือน
L

Top GT

ภาพนามสกุล jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 2KB

215x147 5,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 4,500 บาท