Rakuten เปิดตัวสู่ตลาดอีคอมเมิร์สในประเทศไทย ประกาศการดำเนินงานร่วมกันกับ ตลาดดอทคอม (TARAD.com)

บริษัท Rakuten ประกาศความร่วมมือในการดำเนิน ธุรกิจร่วมกับบริษัท ตลาดดอทคอม ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การร่วมมือทางธุรกิจ

ในครั้งนี้บริษัท Rakuten ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทตลาดดอทคอมเป็นจำนวน 67 เปอร์เซ็นต์และได้ผ่านขั้นตอนในการขอเข้าถือครองหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพร้อมที่จะดำเนินการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในขณะนี้

บริษัท Rakuten ประกาศความร่วมมือในการดำเนิน ธุรกิจร่วมกับบริษัทตลาดดอทคอม ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้บริษัท Rakuten ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทตลาดดอทคอมเป็นจำนวน 67 เปอร์เซ็นต์และได้ผ่านขั้นตอนในการขอเข้าถือครองหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพร้อมที่จะดำเนินการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในขณะนี้

บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2542 ดำเนินกิจการเป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ Rakuten Ichiba ที่ดำเนินงานโดยบริษัท Rakuten ซึ่งเป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ทางอินเทอร์เน็ต ตลาดดอทคอมมีจำนวนร้านค้าออนไลน์ประมาณ 160,000 ร้าน จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท อาทิเช่น สินค้าแฟชั่น สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมแล้วมากกว่า 1.4 ล้านชิ้นและมีสมาชิกมากกว่า 2ล้านคน จากการที่ Rakuten ได้เข้าถือหุ้นบริษัทตลาดดอทคอมเป็นจำนวน 67 เปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้ บริษัท Rakuten ได้วางแผนที่จะนำระบบบริหารจัดการที่ดีและรูปแบบการบริหารงานที่มีลักษณะ เฉพาะของบริษัทมาใช้กับตลาดดอทคอม อีกทั้งยังวางแผนที่จะขยายกิจการเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเปิด ตัวรูปแบบการใช้งานและการบริการที่หลากหลายสำหรับคู่ค้าและผู้ใช้บริการ เริ่มตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2553 นี้เป็นต้นไป อีกทั้งยังจะให้ประธานบริษัทและบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเหลือการ ดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

“สาเหตุหลักที่เราเลือกที่จะร่วมดำเนินงานกับตลาดดอทคอมเป็น เพราะเรามั่น ใจว่าการเข้าร่วมธุรกิจกับตลาดดอทคอมในครั้งนี้จะสามารถสร้างโอกาสในการ พัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์สของไทยให้เติบโตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่ นอน” คุณฮิโรชิ มิกิทานิ ประธานกรรมการ บริษัท Rakuten กล่าว

บริษัท Rakuten มีจำนวนสมาชิกกว่า 60 ล้านคนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปี 2551ที่ผ่านมาได้รับผลประกอบการรวมกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหนึ่งในธุรกิจของ Rakuten ได้แก่ Rakuten Ichiba ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีจำนวนสินค้าต่างๆที่ขายในเว็บไซต์กว่า 40 ล้านชิ้น มีร้านค้าออนไลน์กว่า 30,000 ร้าน และร้านค้ามากมายในจำนวนนี้ได้รับผลประกอบการในแต่ละเดือนสูงถึง 1ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกเหนือจากธุรกิจชอปปิ้งออนไลน์แล้วบริษัท Rakuten ยังมีธุรกิจอื่นๆทางอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น ธุรกิจสำรองที่พัก และการบริการทางการเงินภายใต้การทำงานของพนักงานกว่า 5 พันคน

นอกจากนี้ Rakuten ยังได้วางเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติญี่ปุ่น บริษัทแรกในการก้าวเข้าสู่บริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ผู้ซื้อทางอินเทอร์เน็ตในทั่วทุกมุมโลก และเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้รุกเข้าไปทำตลาดในต่างประเทศผ่านทาง Rakuten Ichiba ในปี พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท President Chain Store Corp (PCSC) ของประเทศไต้หวัน และก่อตั้งกิจการ Rakuten Ichiba ขึ้นที่ประเทศไต้หวันในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน การเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยของบริษัท Rakuten ในครั้งนี้นับเป็นการขยายกิจการออกไปยังต่างประเทศครั้งที่สองของบริษัท

ในจำนวนประเทศต่างๆในแถบภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง การร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างบริษัท Rakuten และ ตลาดดอทคอมในครั้งนี้ บริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายที่จะมอบบริการที่สะดวกสบายในการซื้อของออนไลน์ สำหรับผู้บริโภคในประเทศไทยและในขณะเดียวกันต้องการช่วยให้เศรษฐกิจของ ประเทศไทยมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการขนาดย่อม หรือ SMEs ในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

ตลาดดอทคอม ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการร่วมทุนในครั้งนี้ว่าเป็นโครงการที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ทั้งยังมีความเหมาะสมกับข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการได้รับยกเว้นการชำระภาษีประเภทนิติบุคคล

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือดำเนินงานทางธุรกิจกับ พันธมิตรในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปใน อนาคต ซึ่งในปัจจุบันนี้เราได้ความเชื่อมั่นในการซื้อ-ขายจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สินค้าออนไลน์และมีจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการมากมาย ซึ่งเรามั่นใจว่าการร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถเติบโต ต่อไปได้อย่างรวดเร็ว” คุณภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทตลาดดอทคอม กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.