ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าผ่านทาง Internet Banking

การชำระค่าสินค้าผ่านทาง Internet Banking เป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก และสามารถตรวจสอบการชำระได้รวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ผู้ซื้อได้รับสินค้ารวดเร็วตามไปด้วย

Double Trust with Bill Payment

หากท่านสั่งซื้อสินค้าชิ้นใดก็ตามในพรีเมี่ยมมอลล์ แล้วเลือกวิธีการชำระค่าสินค้า โดยการโอนผ่าน ATM หรือ Internet Banking ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking หรือ e-Banking) ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีออนไลน์อยู่ได้

วิธีนี้จะมีข้อดี ก็คือ สะดวกในการชำระแม้จะอยู่ที่บ้าน หรือที่ใดก็ตามที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ส่วนขั้นตอนของการใช้งานจะแตกต่างกันไป ตามแต่ระบบของแต่ละธนาคาร

** ข้อมูลที่สำคัญที่ท่านต้องใช้ก็คือ รหัสลูกค้า (Ref.1) และ จำนวนเงินที่ต้องการชำระ ซึ่งจะปรากฏในหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ และแบบฟอร์มการชำระเงิน (Invoice)

คู่มือการใช้งาน Internet Banking สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์

กรณีใช้งานครั้งแรก

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.scbeasy.com/
2. กรอก Username และรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3. คลิกเมนู “ชำระเงิน”
4. คลิก “เพิ่มรายชื่อผู้รับชำระ” และคลิกปุ่ม “Add From Quicksearch”
5. กรอก “ตลาดดอทคอม” แล้วคลิกปุ่ม “Search”
6. กรอกข้อมูลชื่อเรียกเป็น “ตลาด ดอท คอม”
7. กรอกชื่อ-นามสกุลลูกค้า(เป็นภาษาอังกฤษ)
8. กรอกหมายเลขลูกค้า / Ref.1
9. คลิกเมนู “ค่าสินค้าและบริการ”
10. เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการใช้ชำระเงิน
11. เลือกบัญชีผู้รับชำระ (Biller) เป็น “ตลาด ดอท คอม (047-3-02784-3)”
12. กรอกหมายเลขลูกค้า (Customer No. / Ref.1)
13. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
14. ระบุวันที่หักบัญชี หรือ ตั้งให้หักบัญชีล่วงหน้า
15. คลิกปุ่ม “Next”
16. คลิกปุ่ม “Confirm” เพื่อยืนยันการทำรายการ

กรณีใช้งานครั้งต่อๆ ไป

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.scbeasy.com/
2. กรอก Username และรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3. คลิกเมนู “ชำระเงิน”
4. เลือกบัญชีผู้รับชำระ (Biller) เป็น “ตลาด ดอท คอม (047-3-02784-3)”
5. กรอกหมายเลขลูกค้า (Customer No. / Ref.1)
6. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
7. ระบุวันที่หักบัญชี หรือ ตั้งให้หักบัญชีล่วงหน้า
8. คลิกปุ่ม “Next”
9. คลิกปุ่ม “Confirm” เพื่อยืนยันการทำรายการ

คู่มือการใช้งาน Internet Banking สำหรับธนาคารกสิกรไทย

Kasikorn Bill Payment Snapshot

กรณีใช้งานครั้งแรก

1. เข้าเว็บไซต์ http://www.kasikornbank.com/
แล้วคลิก K-Cyber Banking
2. กรอก Username และรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3. คลิกเมนู “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
4. คลิกปุ่ม “สร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน
5. กรอกชื่อแบบฟอร์ม เช่น TARAD Dot Com
6. ระบุประเภทบริการ เป็น “อื่นๆ”
7. ระบุบริษัท เป็น “ตลาด ดอท คอม”
8. ระบุบัญชีที่ต้องการใช้ชำระสินค้าและบริการ
9. กรอกค่า Ref. 1 ในช่องหมายเลขสมาชิก
10. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
11. ระบุเป็นชำระทันที หรือ ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า
12. คลิกปุ่ม “ชำระเงิน” และยืนยันการทำรายการ

กรณีใช้งานครั้งต่อๆ ไป

1. เข้าเว็บไซต์ http://www.kasikornbank.com/ แล้วคลิก K-Cyber Banking
2. กรอก Username และรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3. คลิกเมนู “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
4. ระบุบัญชีที่ต้องการใช้ชำระสินค้าและบริการ
5. กรอกค่า Ref. 1 ในช่องหมายเลขสมาชิก
6. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
7. ระบุเป็นชำระทันที หรือ ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า
8. คลิกปุ่ม “ชำระเงิน” และยืนยันการทำรายการ

คู่มือการใช้งาน Internet Banking สำหรับธนาคารกรุงเทพ

กรณีใช้งานครั้งแรก

1. เข้าเว็บไซต์ http://www.bangkokbank.com/ แล้วคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ของ Bualuang i-Banking เพื่อเปิดหน้าต่างล็อกอินขึ้นมา
2. กรอก รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3. คลิกเมนูหลัก “Payment”
4. คลิกเมนูย่อย(ด้านซ้าย) “Add Payee” เพื่อเพิ่มรายการผู้รับชำระเงิน
5. ในช่อง Type of Business เลือก Goods/Services
6. ในช่อง Payee Name เลือก TARAD * TARAD.COM
7. กรอกค่า Ref. 1 จากหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ (Invoice) ในช่อง Customer No. (Ref. #1)
8. คลิกเมนูย่อย(ด้านซ้าย) “Bill Payment”
9. ระบุ Pay To เป็น “TARAD”
10. ระบุบัญชีที่ต้องการใช้ชำระในช่อง From Account
11. กรอกค่า Ref. 1 จากหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ (Invoice) ในช่อง Customer No. (Ref. #1)
12. กรอกค่า Order Number จากหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ (Invoice) ในช่อง Reference No. (Ref. #2)
13. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระในช่อง Amount
14. ระบุวันที่ต้องการโอนในช่อง Date
15. คลิกปุ่ม Next และยืนยันการชำระเงิน

กรณีใช้งานครั้งต่อๆ ไป
1. เข้าเว็บไซต์ http://www.bangkokbank.com/ แล้วคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ของ Bualuang i-Banking เพื่อเปิดหน้าต่างล็อกอินขึ้นมา
2. กรอก รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3. คลิกเมนูหลัก “Payment”
4. ระบุ Pay To เป็น “TARAD”
5. ระบุบัญชีที่ต้องการใช้ชำระในช่อง From Account
6. กรอกค่า Ref. 1 จากหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ (Invoice) ในช่อง Customer No. (Ref. #1)
7. กรอกค่า Order Number จากหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ (Invoice) ในช่อง Reference No. (Ref. #2)
8. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระในช่อง Amount
9. ระบุวันที่ต้องการโอนในช่อง Date
10. คลิกปุ่ม Next และยืนยันการชำระเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.