เงื่อนไขการได้รับและการใช้แต้ม(Point)

คุณจะได้รับแต้ม (Point) เมื่อใด และเมื่อได้มาแล้วจะใช้แต้ม (Point) อย่างไร?

เงื่อนไขการได้รับแต้ม (Point

1. คุณต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกของตลาดดอทคอม
2. ในการสั่งซื้อสินค้าในร้านค้า “พรีเมี่ยมมอลล์” คุณต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบสมาชิก
3. คุณต้องสั่งซื้อสินค้า หรือมียอดรวมในการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
4. ในการจ่ายทุก 100 บาท คุณจะได้รับ แต้ม (Point) เพื่อใช้แทนเงิน 1 แต้ม หากซื้อสินค้าจากร้านค้า
“พรีเมี่ยมมอลล์” ทั่วไป
5. ในการจ่ายทุก 100 บาท คุณจะได้รับ แต้มพิเศษ (Super Point) เพื่อใช้แทนเงิน 1-10 แต้ม  หากซื้อสินค้าจากร้านค้าใน
“พรีเมี่ยมมอลล์” ที่ร่วมรายการพิเศษ (Point Campaign) หรือร่วมกิจกรรมพิเศษที่ตลาดดอทคอมจัดขึ้น ตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละแคมเปญ
6. คุณจะได้รับแต้ม (Point) ทันทีหลังจากสั่งซื้อสินค้า แต่ยังไม่สามารถใช้แต้ม (Point) ได้ทันทีจนกว่าคุณจะชำระเงิน
ค่าสินค้า และแต้ม (Point)ได้รับการอนุมัติจากระบบแล้ว (ระยะเวลาการอนุมัติ 20 วันหลังจากการสั่งซื้อสินค้า)

ตัวอย่างการคำนวณช่วงเวลาการอนุมัติ แต้ม (Point)

*คุณสั่งซื้อสินค้าจำนวน 10,000 บาท วันที่ 1  และชำระเงินวันที่ 2 คุณจะสามารถใช้แต้ม (Point) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 100 แต้ม ในวันที่ 21 เป็นต้นไป (แต้ม (Point) ของคุณจะได้รับการอนุมัติวันที่ 20 และใช้ได้วันที่ 21)


เงื่อนไขในการใช้แต้ม (
Point)

1. คุณสามารถใช้แต้ม (Point) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ในบางส่วนหรือใช้ทั้งหมด เพื่อเป็นส่วนลดหรือใช้แทนเงินในการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้า “พรีเมี่ยมมอลล์”
2. คุณสามารถใช้แต้ม (Point) ได้ 50 – 30,000 แต้ม ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
3. ใน 1 เดือนคุณสามารถใช้แต้ม (Point) ได้ไม่เกิน 100,000 แต้ม
4. ในการใช้แต้ม (Point) ระบบจะทำการหักยอดบัญชีของแต้มพิเศษ (Super Point) ก่อน แต่ถ้าคุณมีแต้มพิเศษ (Super Point) ไม่เพียงพอ
ระบบจะหักจาก แต้ม (Point) ปกติที่คุณมีอยู่
5. คุณต้องใช้แต้มพิเศษ ( Super Point) ให้หมดก่อนวันหมดอายุ และหากภายใน 1 ปี คุณไม่มีการได้รับหรือมีการใช้ แต้ม (Point)
ระบบจะทำการลบแต้มทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
6. แต้ม (Point) ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ ใช้เป็นส่วนลด หรือใช้แทนเงินในการซื้อสินค้าจากร้านค้า
“พรีเมี่ยมมอลล์” เท่านั้น

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถได้รับแต้ม (Point) ตามปกติ (ตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวข้างต้น ) จากการซื้อสินค้าผ่านระบบเงินผ่อน AEON แต่ไม่สามารถนำแต้ม (Point) ที่มีอยู่มาใช้ชำระสินค้าระบบเงินผ่อน AEON ได้

ตัวอย่างที่ 1 การใช้แต้ม (Point) ทั้งหมดที่มีอยู่


ตัวอย่างที่ 2 การใช้แต้ม (Point) ทั้งหมดที่มีอยู่  และมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าลดลง


ตัวอย่างที่ 3 การใช้แต้ม (Point) ทั้งหมดที่มีอยู่  และมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเพิ่มขึ้น


ตัวอย่างที่ 4 การใช้แต้ม (Point) บางส่วน


ตัวอย่างที่ 5 การใช้แต้ม (Point) กับราคาสินค้าทั้งหมด และมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเพิ่มขึ้น


ตัวอย่างที่ 6 การใช้แต้ม (Point) กับราคาสินค้าสกุลเงิน ดอลล่าร์ (US Dollar)
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท/1 ดอลล่าร์ (1 ต้ม ใช้แทนเงินสดได้ 1 บาท)

หมายเหตุ : อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์ขึ้นอยู่กับร้านค้าที่คุณสั่งซื้อสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกตรงนี้เลย
TARAD Super Point คืออะไร?
ประเภทของแต้ม ( Point)
เงื่อนไขการได้รับและการใช้แต้ม (Point)
การใช้แต้ม (Point) แทนเงิน เป็นส่วนลด ซื้อสินค้าในร้านค้าพรีเมี่ยมมอลล์

Leave a Reply

Your email address will not be published.