ประเภทของแต้ม (Point)

TARAD Super Point มี 2 ประเภท คือ แต้ม (Point) ที่ได้รับจากการซื้อสินค้าทั่วไป และ
แต้มพิเศษ (Super Point) ที่ได้รับจากการซื้อสินค้าจากกิจกรรมพิเศษ

แต้ม (Point)
คือ แต้มที่คุณจะได้รับจากการซื้อสินค้าในร้านค้า “พรีเมี่ยมมอลล์”  ในรายการทั่วไป  ซึ่งในการจ่ายทุก 100 บาท คุณจะได้รับ 1 แต้ม (1% ของยอดรวมราคาสินค้าที่สั่งซื้อ ไม่รวมค่าจัดส่ง)

แต้มพิเศษ (Super Point)
คือ แต้มพิเศษที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ตลาดดอทคอมจัดขึ้น หรือได้รับจากการซื้อสินค้าในร้านค้า “พรีเมี่ยมมอลล์”  ที่ร่วมแคมเปญพิเศษ (Point campaign)  ซึ่งในการจ่ายทุก 100 บาท คุณจะได้รับ 1-10 แต้ม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละแคมเปญ (1-10% ของยอดราคาสินค้าที่สั่งซื้อ ไม่รวมค่าจัดส่ง)

* แต้มพิเศษ (Super Point) เป็นแต้มที่มีอายุการใช้งาน คุณต้องใช้แต้มพิเศษ (Super Point) ก่อนถึงวันหมดอายุ 
 

แต้มที่รอการอนุมัติ (Tentative Point)
คือ แต้ม (Point) และแต้มพิเศษ (Super Point) ที่คุณได้รับหลังการสั่งซื้อสินค้า แต่ยังไม่สามารถใช้ได้ทันที ต้องรอการอนุมัติเป็นระยะเวลา 20 วัน เพื่อรอให้รายการชำระเงินและรายการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นเสียก่อน
 

แต้มที่อนุมัติแล้ว (Fixed Point) หรือแต้มที่ใช้ได้ขณะนี้
คือ แต้ม (Point) และแต้มพิเศษ (Super Point) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถนำแต้มดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนลด หรือใช้แทนเงินในการซื้อสินค้าในร้านค้า “พรีเมี่ยมมอลล์” ได้เลยทันที
 

แต้มสะสมทั้งหมด (Holding Point)
คือ ยอดรวมของแต้ม (Point)   และแต้มพิเศษ (Super Point) ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ ทั้งที่เป็นแต้มที่รอการอนุมัติ (Tentative Point) และ แต้มที่อนุมัติแล้ว (Fixed Point)

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกตรงนี้เลย
   – TARAD Super Point คืออะไร?
   – ประเภทของ แต้ม (Point)
   – เงื่อนไขการได้รับและการใช้ แต้ม (Point)
   – การใช้แต้ม (Point) แทนเงิน เป็นส่วนลด ซื้อสินค้าในร้านค้าพรีเมี่ยมมอลล์

Leave a Reply

Your email address will not be published.