ใช้แต้ม (Point) แทนเงิน เป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้าในร้านค้า “พรีเมี่ยมมอลล์”

ขั้นตอนการใช้แต้ม (Point) แทนเงิน เป็นส่วนลด ในการซื้อของในร้านค้า “พรีเมี่ยมมอลล์”

ขั้นตอนการใช้แต้ม (Point) แทนเงิน เป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้าในร้านค้า “พรีเมี่ยมมอลล์”

1. เลือกสินค้าที่คุณต้องการในร้านค้า “พรีเมี่ยมมอลล์” และคลิกปุ่ม สั่งซื้อ/Order” เพื่อเลือกสินค้าเข้าสู่ Shopping Cart

2. เข้าสู่หน้า Shopping Cart ระบบแสดงสินค้าที่คุณเลือกไว้ คุณสามารถปรับเพิ่มจำนวนสินค้า หรือลบสินค้าออกจากรายการใน Shopping Cart ได้

3. ถ้าต้องการสั่งซื้อเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ปุ่ม “เลือกสินค้าเพิ่ม” หากไม่ต้องการสั่งซื้อเพิ่มให้คลิกปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

4. เข้าสู่หน้า Shopping Cart Step1 เข้าสู่ระบบ ให้คุณทำการกรอกรหัสสมาชิก และรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบและเข้าสู่หน้าถัดไป

5. เข้าสู่หน้า Shopping Cart Step2 ข้อมูลการจัดส่ง ให้คุณตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และคลิกปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

6. เข้าสู่หน้า Shopping Cart Step3 การชำระเงิน ให้คุณเลือกช่องทางวิธีการชำระเงิน และเลือกวิธีการจัดส่ง และคลิกปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

7. เข้าสู่หน้า การระบุการใช้แต้ม (Point) จะมีตารางให้คุณเลือกว่าจะใช้แต้ม (Point) หรือไม่ ดังรูปด้านล่าง 

หากคุณไม่ต้องการใช้แต้ม ( Point) เพื่อเป็นส่วนลดให้เลือกที่ “ไม่ต้องการใช้แต้ม (Point) และคลิกปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป
หากคุณต้องการใช้แต้ม (Point) เพื่อเป็นส่วนลดให้เลือกที่ “ต้องการใช้แต้ม (Point)” และทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้คุณกรอกจำนวนแต้ม (Point) ที่ต้องการใช้ในช่อง โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แต้ม (Point) บางส่วนหรือใช้แต้ม (Point) ทั้งหมดที่คุณมีอยู่


    เงื่อนไขการกรอกจำนวนแต้ม (Point)
      – คุณต้องกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข (0-9) เท่านั้น
      – คุณต้องกรอกจำนวน Point ขั้นต่ำ 50 แต้ม และไม่เกิน 30,000  แต้ม ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
      – คุณต้องกรอกจำนวน Point ไม่เกินยอดรวมราคาสินค้าที่คุณสั่งซื้อ
      – คุณต้องกรอกจำนวน Point ไม่เกินจำนวน Point ที่คุณมีอยู่

ขั้นตอนที่ 2  เมื่อกรอกจำนวนแต้ม (Point) เสร็จแล้วให้คุณตรวจสอบจำนวนแต้ม (Point) ที่กรอกในตารางด้านขวามือ และคลิกปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

8. เข้าสู่หน้า Shopping Cart Step4 สรุปการสั่งซื้อ คุณสามารถตรวจสอบสินค้าและจำนวนการใช้แต้ม (Point) ได้ที่ตาราง สั่งซื้อสินค้า และถ้าต้องการแก้ไขจำนวน แต้ม (Point) ให้คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนจำนวนแต้ม (Point)”  ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

9. เข้าสู่หน้า Shopping Cart Step5 เสร็จสิ้นการสั่งซื้อ คุณสามารถคลิกปุ่ม พิมพ์ใบสรุปรายการสั่งซื้อ (Invoice)” เพื่อเก็บไว้ใช้ชำระเงินตามช่องทางที่คุณเลือกไว้

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกตรงนี้เลย
   – TARAD Super Point คืออะไร?
   – ประเภทของแต้ม (Point)
   – เงื่อนไขการได้รับและการใช้แต้ม (Point)
   – การใช้แต้ม  (Point) แทนเงิน เป็นส่วนลดซื้อสินค้าในร้านค้าพรีเมี่ยมมอลล์

Leave a Reply

Your email address will not be published.