ถ้าสิ่งที่คุณทำ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้อื่นฝันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ลงมือทำมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงมากขึ้น คุณก็คือผู้นำที่แท้จริง #TARADQuote #TARADInspiration

TARADQoute_160916-Recovered

ถ้าสิ่งที่คุณทำ สร้างแรงบันดาลใจ

ให้ผู้อื่นฝันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ลงมือทำมากขึ้น

และเปลี่ยนแปลงมากขึ้น คุณก็คือผู้นำที่แท้จริง

– inspiration by จอห์น ควินซี อาดัมส์
#TARADQuote #TARADInspiration