คุณกาละแมร์ หรือคุณพัชรศรี เบญจมาศ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักเขียน ชื่อดัง ลูกค้าขาประจำของเรา จะมาบอกเล่าประสบการณ์ซื้อของผ่านพรีเมี่ยมมอลล์

คุณกาละแมร์ หรือคุณพัชรศรี เบญจมาศ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักเขียน ชื่อดัง ลูกค้าขาประจำของเรา จะมาบอกเล่าประสบการณ์ซื้อของผ่านพรีเมี่ยมมอลล์

พี่โก๋ หรืออาจารย์ศุภเดช พิธีกรรายการไอทีชื่อดัง แบไต๋ไฮเทค ลูกค้าขาประจำของเรา จะมาบอกเล่าประสบการณ์ซื้อของผ่านพรีเมี่ยมมอลล์

พี่โก๋ หรืออาจารย์ศุภเดช พิธีกรรายการไอทีชื่อดัง แบไต๋ไฮเทค ลูกค้าขาประจำของเรา จะมาบอกเล่าประสบการณ์ซื้อของผ่านพรีเมี่ยมมอลล์