TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
TARAD.com
ร่วมงานกับเรา
we want you
คุณกำลังมองหาโอกาสในการทำงานใน บริษัท อีคอมเมิร์ซ? เรากำลังมองหาคนไฟแรงหน้าใหม่ในการทำงานกับเรา ตำแหน่งงานที่เรากำลังเปิดรับมีดังนี้!
Business
 • HR Manager
  Position: HR Manager
  Responsibility :
  • วางแผนการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
  • ดูแลวางแผนด้านสวัสดิการของบริษัท
  • ดูแลการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
  • ควบคุมและและดูแลกฎระเบียบและสวัสดิการของบริษัท
  • ดำเนินการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
  Qualifications:
  • อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
  • มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ดี
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Sale Manager
  Position: Sale Manager
  Responsibility :
  • Responsible for the overall sale performance
  • Assign, consult, lead and coach sale team to implement and evaluate sale performance
  • Recommending quick wins & cross-selling opportunities for overall project
  Qualifications:
  • Thai nationality, Male or Female, Ages over 28 years old.
  • Strong Analytical with high management skill
  • Positive thinking with problem solving and diplomatic in any situations
  • Have “Can do attitude”
  • Highly motivated, committed, enthusiastic and self-driven to deliver exceptional results
  • Engaging interpersonal, strong negotiation and presentation skills
  • Minimum 5 years of experience in Ecommerce, Sales, Marketing, Digital Marketing or Online business
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Sale Officer
  Position: Sale Officer
  รายละเอียดงาน :
  • ให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) หรือบริษัทแบรนด์ชั้นนำ ในการเปิดร้านค้า online พร้อมแนะนำแพ็คเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทในการเปิดร้าน online ทั้งทางโทรศัพท์และ แบบตัวต่อตัว
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าทางโทรศัพท์
  • มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ Word/ Excel /e-mail
  • มีทัศนะคติที่ดีต่องานขาย ชอบติดต่อสื่อสาร
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความกระตือรือล้นที่จะพัฒนาตัวเอง
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Educational Business Solution Manager
  Position: Educational Business Solution Manager
  Responsibilities :
  • Reponsible for education service course
  • Plan and manage with the clients as well as generate service satisfaction (customer service)
  • Maintain a strong relationships among business partner and customers
  • Responsible and taking care of customers' inquiries and coordinate with relevant authorities to solve problems and find solutions
  Qualification :
  • Bachelor's Degree or higher in any related fields
  • At least 3-5 years experience in E-commerce, online business, Training, E-Learning, Educational Business, School or related field
  • Able to travel to upcountry occasionally
  • Thai nationality, Male or Female, Ages over 28 years old.
  • An experienced in management a team with good initiative and self planning skills.
  • Positive thinking with problem solving and diplomatic in any situations
  • Have "Can do attitude"
  • Highly motivated, committed, enthusiastic and self-driven to deliver exceptional results
  • Engaging interpersonal, strong negotiation and presentation skills
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Business Development
  Position: Business Development
  Responsibility :
  • Thai nationality, Male or Female, Ages over 25 years old.
  • Bachelor’s or higher Degree in business, marketing, Information Technology, Business Computer or related field.
  • Strong Analytical and negociation skill to deal with partners.
  • Positive thinking with problem solving and diplomatic in any situations.
  • Fluent in English both spoken and written.
  • Minimum 2 years of experience in marketing, business development, project management or online business.
  Qualifications:
  • Coordinate with cross functional such as marketing, operation, finance, IT, etc. to complete business requirement.
  • Assist project manager to plan, implement and evaluate project performance.
  • Work closely with internal and external team to manage and achieve the project.
  • Deal with the business partner to finding the best promotion deals.
  • closely with the cross functional teams to facilitate the negotiation and closure of business deal.
  • Find and develop new business deals to support online platform.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Content Marketing
  Position: Content Marketing
  Responsibility :
  • Content Writing into Social Media and SEO
  • Planning Content Writing for Clients
  • Coordinate with the team to make the job according to KPI.
  • Knowledge and understanding About Social Media All Channels
  Qualifications:
  • Male / Female, age over 23 years old.
  • Bachelor's degree in Communication Arts or related fields.
  • Have knowledge. Online Marketing and SEO
  • Can handle themselves properly.
  • Can work as a team and open up new knowledge at any time.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Provident Fund
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
Creative & Design
 • ยังไม่เปิดรับสมัคร
Customer Support
 • ยังไม่เปิดรับสมัคร
Development
 • IT Manager
  Position:IT Manager
  Responsibility :
  • Handle project preparation and management, including follow up of team schedule, system quality and resources arrangement
  • Supervise and communicate to related parties and team to complete duties in regards to operational and/or project-related work.
  • Responsibility of technical development, technical equipment/systems, project implementation, support and competence development. Provide proper IT tools and support to meet required service for the business.
  • Ensure that quality and service levels meet company standards.
  • Working closely with teams, developers, testers and a variety of end users to ensure technical compatibility and user satisfaction.
  Qualifications:
  • Male/Female age under 40 years.
  • Bachelor Degree or higher of related fields.
  • Good management & communication skills.
  • Knowledge of computer hardware and software, including applications.
  • Have high motivation for self-improvement for business skill.
  • Knowledge or experience in website operation or IT development will be advantage.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Benefit lunch
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • C#.NET, ASP.NET
  Position:C#.NET, ASP.NET
  Responsibility :
  • Develop system to meet requirements while understanding the existing system and limitations in order to design the architecture of the new requirement
  • Being able to work under pressure and time frame because of the company's development process is agile
  • Having an open mind and respect of other people's opinion. The community is open to suggestions that will make the process more efficient.
  • Being positive, having a good attitude and enjoys working with all team
  Qualifications:
  • Bachelor / Master degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or related field
  • Applicants must have strong C#.NET, ASP.NET skills
  • Programming skill in C#.net, Ajax, JQuery, Java Scripts, MS-SQL Database, Store Procedure
  • Fast Learner, Leadership, Communication, Analytical Thinking and Service Minded
  • Good Attitude and able to work as part of a team.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Benefit lunch
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 2 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • PHP Developer
  Position:PHP Developer
  Responsibility :
  • Develop system to meet requirements while understanding the existing system and limitations in order to design the architecture of the new requirement
  • Being able to work under pressure and time frame because of the company's development process is agile
  • Having an open mind and respect of other people's opinion. The community is open to suggestions that will make the process more efficient.
  • Being positive, having a good attitude and enjoys working with all team
  Qualifications:
  • Bachelor / Master degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or related field
  • Experience 1 Years in PHP
  • knowledge in PHP, AJAX, JavaScript, HTML, Bootstrap, Framework (Laravel, Codeigniter), MSSQL
  • Fast Learner, Leadership, Communication, Analytical Thinking and Service Minded
  • Good Attitude and able to work as part of a team.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 2 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Web Developer
  Position:Web Developer
  Responsibility :
  • Develop system to meet requirements while understanding the existing system and limitations in order to design the architecture of the new requirement
  • Being able to work under pressure and time frame because of the company's development process is agile
  • Having an open mind and respect of other people's opinion. The community is open to suggestions that will make the process more efficient.
  • Being positive, having a good attitude and enjoys working with all team
  Qualifications:
  • Bachelor / Master degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or related field
  • Experience 2 Years in PHP
  • knowledge in PHP, AJAX, JavaScript, HTML, Bootstrap, Framework (Code igniter), MSSQL, Git Lab ,Node JS
  • Fast Learner, Leadership, Communication, Analytical Thinking and Service Minded
  • Good Attitude and able to work as part of a team.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 4 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • System Engineer
  Position:System Engineer
  Responsibility :
  • Develop system to meet requirements while understanding the existing system and limitations in order to design the architecture of the new requirement
  • Being able to work under pressure and time frame because of the company's development process is agile
  • Having an open mind and respect of other people's opinion. The community is open to suggestions that will make the process more efficient.
  • Being positive, having a good attitude and enjoys working with all team
  Qualifications:
  • Bachelor / Master degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or related field
  • Experience 2 Years
  • Knowledge in Hardware /Software with linux
  • Fast Learner, Leadership, Communication, Analytical Thinking and Service Minded
  • Good Attitude and able to work as part of a team.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 2 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
Intern (นักศึกษาฝึกงาน)
Developer
 • PHP
 • C#.NET, ASP.NET
Trading
 • Social Media Admin Management
Marketing
 • Content Marketing

หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 พ.ค. 2561

แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์


หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน วันที่ 18 พ.ค. 2561