TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
F A Q : TARAD.com


ซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตครั้งแรก ต้อง Verified by VISA หรือ MasterCard SecureCode เพื่อความปลอดภัยสูงสุด          Verified by VISA และ MasterCard SecureCode เป็นบริการที่ทางธนาคารผู้ออกบัตรร่วมกับ Visaและ MasterCard พัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต และป้องกันการลักลอบใช้บัตรเครดิต โดยที่คุณสามารถซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับความเป็น ส่วนตัวโดยใช้ รหัสผ่าน (Password) ของ Verified by Visa หรือ รหัสผ่าน (Password) ของ  MasterCard SecureCode เพื่อให้คุณมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้าออนไลน์ ที่ลงทะเบียนกับ VISA / MasterCard อย่างถูกต้อง ทันทีที่ท่านลงทะเบียนกับ Verified by VISA / MasterCard SecureCode จะไม่มีบุคคลใดๆ สามารถใช้หมายเลขบัตรของท่านเพื่อการใช้จ่ายออนไลน์ได้ หากไม่มีรหัสผ่าน (Password) ของ Verified by VISA / MasterCard SecureCode

Verified by VISA คือ ระบบตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตร Visa Card   


MasterCard SecureCode คือ ระบบตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรMasterCardขั้นตอนการใช้บริการ
1. คุณต้องลงทะเบียนกับธนาคารที่ออกบัตรเพื่อกำหนดรหัสผ่าน (Password) โดยรหัสผ่านนี้จะนำไปใช้ควบคู่กับการชำระค่าสินค้าหรือบริการ

หากคุณถือบัตร VISA สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดการใช้บริการ Verified by VISA ได้ที่
          - ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
          - ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่
          - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่
          - ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่
          - ธนาคารทหารไทย คลิกที่นี่
          - ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่


หากคุณถือบัตร MasterCard สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดการใช้บริการ MasterCard SecureCode ได้ที่
          - ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
          - ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่
          - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่
          - ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่
          - ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

2. เมื่อคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้เลขที่บัตรเครดิตและรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับมาในการชำระค่าสินค้าหรือบริการออนไลน์กับร้านค้าออนไลน์ ที่ลงทะเบียนกับ VISA / MasterCard อย่างถูกต้องหมายเหตุ:


          - พรีเมี่ยมมอลล์ได้ใช้บริการ VISA / MasterCard ผ่าน Payment gateway ของธนาคารกสิกรไทย อย่างถูกต้อง ได้ติดตั้งโปรแกรมพิเศษ ซึ่งจะส่งข้อมูลเลขที่บัตรเครดิตไปตรวจสอบยังธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อตรวจว่าผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนใช้บริการนี้หรือไม่ ถ้ามีการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการไว้ จะเปิดหน้าต่างให้ผู้ถือบัตรใส่รหัสผ่าน(Password) และข้อความส่วนบุคคล (Personal Message) ที่ให้ไว้กับเว็บไซต์ของธนาคารผู้ถือบัตร
          - ข้อมูลรหัสผ่าน(Password) จะถูกส่งไปตรวจสอบยังธนาคารของผู้ถือบัตรว่า เป็นผู้ถือบัตรตัวจริงหรือไม่ โดยที่พรีเมี่ยมมอลล์ และ ตลาดดอทคอม จะไม่เห็นรหัสผ่านที่ใส่ลงไป
          - ข้อความส่วนบุคคล (Personal Message) เป็นข้อความที่ผู้ถือบัตรกำหนดขึ้นเอง และแจ้งธนาคารผู้ถือบัตรในขั้นตอนของ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ มีไว้เพื่อให้ผู้ถือบัตรตรวจสอบก่อนใส่รหัสผ่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์แปลกปลอมมาหลอกเอารหัสผ่านของผู้ถือบัตร
          - รายการชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตของคุณ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ รหัสผ่าน(Password) และข้อความส่วนบุคคล (Personal Message) ได้ถูกตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโดยธนาคารผู้ถือบัตรแล้วเท่านั้น
back