TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
มั่นใจได้ของชัวร์ - TARAD.com การันตีสินค้าทุกชิ้นใน พรีเมี่ยมมอลล์
พรีเมี่ยมมอลล์   Faq   TARAD Buyer Protection

รายละเอียดข้อบังคับระบบ Buyer Protection

 

รายละเอียดข้อบังคับเพิ่มเติม


กรณีที่ 1 (การจ่ายเงินชดเชย)

1. ตลาดดอทคอม (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ‘บริษัท‘) จะการันตีให้กับลูกค้าของบริษัทที่สมัครเปิดร้านค้าแบบพรีเมี่ยมมอลล์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ‘ร้านค้า’) และมีการตกลงซื้อขาย ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าที่ได้ชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางร้านค้าออ นไลน์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ดูแล (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ‘พรีเมี่ยมมอลล์‘)

2. หลังจากมีการตกลงซื้อขายสินค้าผ่านร้านค้าในพรีเมี่ยมมอลล์ของ TARAD.com โดยได้ล็อกอินด้วยรหัสสมาชิกของ TARAD.com การตกลงว่าจะชำระเงินชดเชยคืน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้ร้านค้าก่อนหน้านี้ผ่านวิธีการที่ กำหนดไว้ตามด้านล่าง หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการซื้อขายกับร้านค้าแล้ว .

    (1) โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

    (2)  บัตรเครดิต

    (3) เคาน์เตอร์เซอร์วิส

    (4) เพย์สบาย

    (5) เพย์พาวน์

    (6) mPay
    
  วิธีการชำระเงินที่นอกเหนือจากวิธีที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องมีการอนุมัติรายการจากทาง TARAD.com จึงจะสามารถขอรับเงินชดเชยได้

3. ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้ TARAD.com ภายใน 3 วันหลังจากสั่งซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าเลือกชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


4. TARAD.com จะไม่ยอมรับการแจ้งขอเงินชดเชยผ่านทางโทรศัพท์

5.วิธีการชำระเงินชดเชยจะเป็นวิธีใดขึ้นอยู่กับทางบริษัท

6. จำนวนเงินชดเชยสูงสุดที่ทางบริษัทจะให้แก่ลูกค้า คือ 50,000 บาท นอกจากนี้ การแจ้งขอเงินชดเชย ไม่สามารถทำได้

          (1) หลังจาก 15 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

          (2) หลังจาก 10 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน ในเดือนที่มีจำนวนวันน้อยกว่า 30 วัน

กรณีที่ 2 (สินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย)

1. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องบิน เรือ และเรือยอร์ช

2.ใบเรียกเก็บเงิน เช็ค แสตมป์ บัตรกำนัล บัตรท่องเที่ยว ตั๋ว บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน และธนบัตรอื่นๆ

3. อัญมณี เครื่องประดับ ภาพศิลปะ งานเขียน วัตถุโบราณ งานปั้น และงานศิลปะอื่นๆ

4. อสังหาริมทรัพย์

5. สินค้าอื่นๆ ประเภทของขวัญ หรือสินค้าที่ยังไม่มีการตั้งราคา


กรณีที่ 3 (ลูกค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย)

1. เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดไว้ให้กับร้านค้า

2. เมื่อลูกค้าทำผิดกฏหมาย ผิดกฏระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่บริษัทได้มีการกำหนดใช้ ก่อนหน้านี้และในปัจจุบันนี้

3. เมื่อสินค้าถูกตีกลับเนื่องจากลูกค้าใส่ที่อยู่ผิด

4. เมื่อสินค้าได้ถูกรับไว้จากที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้

5. เมื่อลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า

5. เมื่อมีการตรวจสอบความเสียหาย ไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่บริษัทได้ระบุไว้

6. เมื่อลูกค้าระบุที่อยู่ในการส่งสินค้านอกประเทศไทย

8. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่อยู่นอกประเทศไทย

9. เมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฏระเบียบที่ตั้งไว้ หรือขัดกับศีลธรรม

10. เมื่อมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการสมัครสมาชิก หรือข้อมูลใดๆ ในเอกสารการสมัครที่ไม่ถูกต้องกรณีที่ 4 (เหตุผลที่เงินชดเชยไม่ถูกจ่ายด้วยเหตุผลอื่นๆ)

1. เมื่อสามารถติดต่อร้านค้าได้

2. เมื่อมีการส่งสินค้าในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันแล้วระหว่างร้านค้าและลูกค้า

3. เมื่อไม่มีการยอมรับว่าการส่งสินค้าได้ล่าช้าผิดปกติ นับจากวันที่สินค้าได้ถูกซื้อ (จากวันที่ส่งสินค้า ซึ่งวันรับสินค้าได้ถูกตกลงกันไว้แล้วระหว่างลูกค้าและร้านค้า)

4. เมื่อเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

5. เมื่อสินค้าได้ถูกรับจากบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

6. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นสงคราม ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว

7. เมื่อต้นเหตุของความผิดพลาดเกิดจากลูกค้าเข้าใจผิดในตัวสินค้าเอง


กรณีที่ 5 (เมื่อมีการใช้สัญญาอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง)

เมื่อลูกค้าได้ใช้บริการของประกันภัยต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งสินค้า ทางบริษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ แก่ลูกค้า


กรณี 6 (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ)
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏระเบียบของการจ่าย เงินชดเชย  โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

 

มีผลบังคับใช้ 18 มีนาคม 2553