TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน เสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551) #3112252
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน เสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 60.00 บาท  
 • ราคา : 90 บาท
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า : 
092 6173721 , 092 6173721
แจ้งรหัสสินค้า : 3112252
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
 •  
 • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียน เสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 15:39:19

  หนังสือเรียน เสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

  รหัสหนังสือ : 2312313100
  จำนวน : 300 หน้า
  ผู้แต่ง : อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
  สำนักพิมพ์ “MAC”
  ราคา : 90 บาท

    
  :: รายละเอียด
  กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและ หนังสือเรียน เสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)
  :: สารบัญ
  คณิตศาสตร์พื้นฐานคุณภาพแม็ค ป.1

  บทที่ 1 จำนวนนับ 1-5 และ 0
  1.1 จำนวนหนึ่ง
  1.2 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนหนึ่ง
  1.3 จำนวนสอง
  1.4 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนสอง
  1.5 จำนวนสาม
  1.6 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนสาม
  1.7 จำนวนสี่
  1.8 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนสี่
  1.9 จำนวนห้า
  1.10 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนห้า
  1.11 จำนวนศูนย์
  1.12 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนศูนย์
  1.13 จำนวนหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า และศูนย์
  1.14 เท่ากัน ไม่เท่ากัน
  1.15 การเรียงลำดับจำนวน

  บทที่ 2 จำนวนนับ 6-10
  2.1 จำนวนหก
  2.2 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนหก
  2.3 จำนวนเจ็ด
  2.4 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนเจ็ด
  2.5 จำนวนแปด
  2.6 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนแปด
  2.7 จำนวนเก้า
  2.8 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนเก้า
  2.9 จำนวนสิบ
  2.10 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนสิบ
  2.11 ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
  2.12 เท่ากัน ไม่เท่ากัน
  2.13 น้อยกว่า มากกว่า
  2.14 การเรียงลำดับจำนวน

  บทที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
  3.1 การบวก
  3.2 ประโยคสัญลักษณ์
  3.3 ศูนย์กับการบวก
  3.4 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
  3.5 การสลับที่การบวก
  3.6 โจทย์ปัญหา
  3.7 การแสดงวิธีทำโจทย์ปัยหา

  บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวน
  4.1 การลบ
  4.2 ประโยคสัญลักษณ์
  4.3 ศูนย์กับการลบ
  4.4 มากกว่า น้อยกว่า
  4.5 โจทย์ปัญหา
  4.6 การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา
  4.7 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

  บทที่ 5 จำนวนนับ 11-20
  5.1 จำนวนนับ 11-20
  5.2 การเขียน 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย
  5.3 ค่าของตัวเลขในหลักสิบและหลักหน่วย
  5.4 การเปรียบเทียบจำนวน
  5.5 เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน
  5.6 การเรียงลำดับจำนวน

  บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20/span>
  6.1 การบวกครบสิบ
  6.2 การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักสองจำนวน
  6.3 การสลับที่สำหรับการบวก
  6.4 การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
  6.5 การบวกจำนวนสามจำนวน
  6.6 การบวกจำนวนสามจำนวนที่ไม่มีจำนวนคู่ใดรวมกันได้สิบ
  6.7 การบวกจำนวนสี่จำนวน
  6.8 โจทย์ปัญหาการบวก
  6.9 การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา
  6.10 การลบจำนวนที่มีสองหลักด้วยจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
  6.11 โจทย์ปัญหาการลบ
  6.12 การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา
  6.13 ทบทวนการบวกและการลบ
  6.14 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
  6.15 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ

  บทที่ 7 การวัดความยาว
  7.1 การเปรียบเทียบ
  7.2 การวัดความยาวโดยการเปรียบเทียบกับหน่วยกลาง
  7.3 การบอกความยาวโดยประมาณ
  7.4 การวัดระยะทางโดยเทียบกับหน่วยกลาง

  บทที่ 8 การชั่ง
  8.1 การเปรียบเทียบน้ำหนัก
  8.2 การชั่งโดยใช้หน่วยกลาง
  8.3 เครื่องชั่วสองแขนอย่างง่าย

  บทที่ 9 การตวง
  9.1 การเปรียบเทียบ
  9.2 การตวงโดยใช้หน่วยกลาง

  บทที่ 10 จำนวนนับ 21-100
  10.1 การนับเพิ่มทีละสิบ
  10.2 จำนวนไม่เต็มสิบเขียนในรูปสิบกับหน่วย
  10.3 การเขียนในรูปกระจาย
  10.4 ค่าของตัวเลขในหลักสิบและหลักหน่วย
  10.5 จำนวนนับ 1-100
  10.6 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน
  10.7 การเปรียบเทียบจำนวน
  10.8 เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน
  10.9 การเรียงลำดับจำนวน

  บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
  11.1 รูปสี่เหลี่ยม
  11.2 รูปสามเหลี่ยม
  11.3 รูปวงกลม
  11.4 รูปวงรี
  11.5 แบบรูปและความสัมพันธ์

  บทที่ 12 เวลา
  12.1 เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
  12.2 ชื่อวันในสัปดาห์
  12.3 ชื่อเดือนในหนึ่งปี

  บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
  13.1 การบวก
  13.2 การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก (ไม่มีการทด)
  13.3 การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (ไม่มีการทด)
  13.4 โจทย์ปัญหา
  13.5 การลบ
  13.6 การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก (ไม่มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย)
  13.7 การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (ไม่มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย)
  13.8 โจทย์ปัญหาการลบ
  บทที่ 14 การบวกลบระคน
  14.1 การบวกลบระคน
  14.2 โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน
  14.3 การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ

  บรรณานุกรม
   

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF DAVI อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (0 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • ไม่พบข้อความรีวิวร้านค้าค่ะ
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมล์ทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)