TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน คณิตฯ พื้นฐาน ป.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551) #3112288
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน คณิตฯ พื้นฐาน ป.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 60.00 บาท  
 • ราคา : 80 บาท
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 •  
 • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียน คณิตฯ พื้นฐาน ป.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 15:39:18

  หนังสือเรียน คณิตฯ พื้นฐาน ป.1(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

  รหัสหนังสือ : 2312310100
  จำนวน : 216 หน้า
  ผู้แต่ง : อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
  สำนักพิมพ์ “MAC”
  ราคา : 80 บาท

    
  :: รายละเอียด
  กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)
  :: สารบัญ
  แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1

  บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
  1.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
  จำนวนหนึ่งและตัวเลขแทนจำนวน หนึ่ง
  จำนวนสองและตัวเลขแทนจำนวนสอง
  จำนวนสามและตัวเลขแทนจำนวนสาม
  จำนวนสี่และตัวเลขแทนจำนวนสี่
  จำนวนห้าและตัวเลขแทนจำนวนห้า
  จำนวนศูนย์และตัวเลขแทนจำนวน ศูนย์
  แบบฝึกหัดที่ 1.1
  1.2 การเปรียบเทียบจำนวน
  การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่า กันและไม่เท่ากัน
  แบบฝึกหัดที่ 1.2.1
  การเปรียบเทียบจำนวนที่ มากกว่าและน้อยกว่า
  แบบฝึกหัดที่ 1.2.2
  1.3 การเรียงลำดับจำนวน
  การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไป มาก
  แบบฝึกหัดที่ 1.3.1
  การเรียงลำดับจำนวนจากมากไป น้อย
  แบบฝึกหัดที่ 1.3.2

  บทที่ 2 จำนวนนับ 6 ถึง 10
  2.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
  จำนวนหกและตัวเลขแทนจำนวนหก
  จำนวนเจ็ดและตัวเลขแทนจำนวน เจ็ด
  จำนวนแปดและตัวเลขแทนจำนวนแปด
  จำนวนเก้าและตัวเลขแทนจำนวน เก้า
  จำนวนสิบและตัวเลขแทนจำนวนสิบ
  แบบฝึกหัดที่ 2.1
  2.2 การเปรียบเทียบจำนวน
  การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่า กันและไม่เท่ากัน
  การเปรียบเทียบจำนวนที่ มากกว่าและน้อยกว่า
  แบบฝึกหัดที่ 2.2
  2.3 การเรียงลำดับจำนวน
  การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไป มาก
  การเรียงลำดับจำนวนจากมากไป น้อย
  แบบฝึกหัดที่ 2.3

  บทที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
  3.1 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
  การบวก
  แบบฝึกหัดที่ 3.1.1
  ประโยคสัญลักษณ์การบวก
  ศูนย์กับการบวก
  แบบฝึกหัดที่ 3.1.2
  การบวกในแนวตั้ง
  แบบฝึกหัดที่ 3.1.3
  การสลับที่การบวก
  แบบฝึกหัดที่ 3.1.4
  3.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
  โจทย์ปัญหา
  แบบฝึกหัดที่ 3.2

  บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
  4.1 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
  การลบ
  แบบฝึกหัดที่ 4.1.1
  ประโยคสัญลักษณ์การลบ
  แบบฝึกหัดที่ 4.1.2
  ศูนย์กับการลบ
  แบบฝึกหัดที่ 4.1.3
  การลบในแนวตั้ง
  แบบฝึกหัดที่ 4.1.4
  4.2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
  โจทย์ปัญหา
  แบบฝึกหัดที่ 4.2

  บทที่ 5 จำนวนนับ 11 ถึง 20
  5.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแทนจำนวน
  เลขโดด
  การบอกจำนวน
  แบบฝึกหัดที่ 5.1
  5.2 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในรูปกระจาย
  แบบฝึกหัดที่ 5.2.1
  ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลัก หน่วย
  แบบฝึกหัดที่ 5.2.2
  5.3 การเปรียบเทียบจำนวน
  แบบฝึกหัดที่ 5.3
  5.4 การเรียงลำดับจำนวน
  แบบฝึกหัดที่ 5.4

  บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
  6.1 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผล บวกไม่เกิน 20 ในแนวตั้ง
  แบบฝึกหัดที่ 6.1.1
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผล บวกไม่เกิน 20
  แบบฝึกหัดที่ 6.1.2
  การบวกให้ครบสิบ
  การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับ จำนวนที่มีหนึ่งหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 6.1.3
  6.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพ
  แบบฝึกหัดที่ 6.2
  6.3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
  การลบจำนวนที่มีสองหลักกับ จำนวนที่มีหนึ่งหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 6.3.1
  การลบตามแนวตั้ง
  แบบฝึกหัดที่ 6.3.2
  6.4 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพ
  แบบฝึกหัดที่ 6.4
  6.5 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
  แบบฝึกหัดที่ 6.5

  บทที่ 7 การวัดความยาว
  7.1 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง
  แบบฝึกหัดที่ 7.1
  7.2 การเรียงลำดับความยาวหรือความสูง
  แบบฝึกหัดที่ 7.2
  7.3 การวัดความยาวหรือความสูงโดยเปรียบเทียบกับหน่วยกลาง
  การวัดความยาวของสิ่งของที่ กำหนดโดยใช้หน่วยกลาง
  แบบฝึกหัดที่ 7.3.1
  การวัดความสูงของสิ่งของที่ กำหนดโดยใช้หน่วยกลาง
  แบบฝึกหัดที่ 7.3.2
  การวัดระยะทางโดยเทียบกับ หน่วยกลาง
  แบบฝึกหัดที่ 7.3.3

  บทที่ 8 การชั่ง
  8.1 การเปรียบเทียบน้ำหนัก
  แบบฝึกหัดที่ 8.1
  8.2 การเรียงลำดับน้ำหนัก
  แบบฝึกหัดที่ 8.2
  8.3 การชั่งโดยใช้หน่วยกลาง
  แบบฝึกหัดที่ 8.3

  บทที่ 9 การตวง
  9.1 การเปรียบเทียบความจุ
  แบบฝึกหัดที่ 9.1
  9.2 การเรียงลำดับความจุ
  แบบฝึกหัดที่ 9.2
  9.3 การตวงโดยใช้หน่วยกลาง
  แบบฝึกหัดที่ 9.3

  บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
  10.1 การบอกจำนวน การอ่าน การเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแทนจำนวน
  จำนวนนับ 21-100
  แบบฝึกหัดที่ 10.1
  10.2 การเขียนตัวเลขในรูปกระจาย
  แบบฝึกหัดที่ 10.2
  10.3 ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย
  แบบฝึกหัดที่ 10.3
  10.4 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน
  การนับเพิ่มทีละ 1
  แบบฝึกหัดที่ 10.4.1
  การนับเพิ่มทีละ 2
  แบบฝึกหัดที่ 10.4.2
  การนับลดทีละ 1
  แบบฝึกหัดที่ 10.4.3
  แบบรูปของจำนวนคู่และจำนวนคี่
  แบบฝึกหัดที่ 10.4.4
  10.5 การเปรียบเทียบจำนวนที่มีสองหลัก
  การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้ เส้นจำนวน
  การเปรียบเทียบจำนวน
  แบบฝึกหัดที่ 10.5
  10.6 การเรียงลำดับจำนวน
  แบบฝึกหัดที่ 10.6

  บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
  11.1 รูปเรขาคณิต
  รูปปิดและรูปเปิด
  รูปเรขาคณิต
  แบบฝึกหัดที่ 11.1
  11.2 แบบรูปของสิ่งของและแบบรูปเรขาคณิต
  แบบรูปของสิ่งของ
  แบบรูปเรขาคณิต
  แบบฝึกหัดที่ 11.2

  บทที่ 12 เวลา
  12.1 กลางวันและกลางคืน
  แบบฝึกหัดที่ 12.1.1
  เวลาเช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
  แบบฝึกหัดที่ 12.1.2
  12.2 สัปดาห์
  แบบฝึกหัดที่ 12.2

  บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
  13.1 การบวกจำนวนที่มีสองหลัก
  ทบทวนการบวก
  การบวกตามแนวนอน
  แบบฝึกหัดที่ 13.1.1
  การบวกตามแนวตั้ง
  การบวกตามแนวตั้งโดยวิธีลัด
  แบบฝึกหัดที่ 13.1.2
  การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับ จำนวนที่มีสองหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 13.1.3
  13.2 โจทย์ปัญหาการบวก
  แบบฝึกหัดที่ 13.2
  13.3 การลบจำนวนที่มีสองหลัก
  ทบทวนการลบ
  การลบตามแนวนอน
  แบบฝึกหัดที่ 13.3.1
  การลบตามแนวตั้ง
  การลบตามแนวตั้งโดยวิธีลัด
  แบบฝึกหัดที่ 13.3.2
  13.4 โจทย์ปัญหาการลบ
  แบบฝึกหัดที่ 13.4

  บทที่ 14 การบวก ลบ ระคน
  14.1 การบวก ลบ ระคน
  แบบฝึกหัดที่ 14.1
  14.2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ระคน
  แบบฝึกหัดที่ 14.2
   

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF DAVI อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (0 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • ไม่พบข้อความรีวิวร้านค้าค่ะ
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมล์ทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)