TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 #3128822
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 60.00 บาท  
 • ราคา : 130 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 1 บาท(แต้ม))
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า : 
092 6173721 , 092 6173721
แจ้งรหัสสินค้า : 3128822
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
 •  
 • = 1 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:14:35

  รายละเอียด

   รหัสหนังสือ :    2413117120
  จำนวน :   312 หน้า
  ผู้แต่ง :   ธีระ นุชเปี่ยม และคณะ
  ราคาปก :   130 บาท

   

  *  จุดเด่น/เนื้อหา

  หนังสือเรียน แม็ค สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี หนังสือเรียน แม็ค ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

  ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ได้แก่

  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

  สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยผังมโนทัศน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ และคำถามท้ายหน่วย จึงจัดได้ว่าเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพได้เหมาะสมตาระดับชั้นของผู้เรียน
  :: สารบัญ

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

         - การใช้ข้อมูลและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

         - การแบ่งเขตวันและเวลา

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

         - สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย

         - สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย

         - โครงสร้างทางธรณีวิทยาของทวีปเอเชีย

         - สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชีเนีย

         - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรแลีย และโอเชียเนีย

         - ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

         - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

         - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

         - สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

         - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสมดุลทางเศรษฐกิจ

         - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

         - เข้าใจเรื่องอุปสงค์และอุปทาน

         - การบริโภค

         - สถาบันการเงิน

         - เศรษฐกิจพอเพียง

         - การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

         - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดำรงชีวิตในสังคม

         - การปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

         - การปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

         - วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รัฐธรรมนูญของไทย

         - ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

         - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

         - อำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ

         - การปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในรัฐธรรมนูญไทย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

         - เวลาในประวัติศาสตร์

         - วิธีการทางประวัติศาสตร์

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         - พัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         - อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พัฒนาการของชาติไทย

         - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัย

         - พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ศาสนากับการดำรงชีวิต

         - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา

         - ศาสนาสำคัญในประเทศไทย

         - ความสอดคล้องในหลักคำสอนของศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย

  บรรณานุกรม


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF DAVI อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (0 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • ไม่พบข้อความรีวิวร้านค้าค่ะ
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมล์ทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)