TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 2551) #3128855
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 2551)
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 60.00 บาท  
 • ราคา : 80 บาท
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 •  
 • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 2551)
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:15:07

  รหัสหนังสือ :    2412333110
  จำนวน :   176 หน้า
  ผู้แต่ง :   นพพร แหยมแสง
  ราคาปก :   80 บาท
   
    
  :: รายละเอียด
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อผู้เรียนได้เรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามหนังสือเรียนแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครบทั้ง 6เล่ม ผู้เรียนจะมีศักยภาพ ความสามารถทั้งในด้านเนื้อหา และมีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถให้เหตุผล สามารถสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้
  :: สารบัญ

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ

  1. จำนวนนับ

         1.1 การหารลงตัว

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

         1.2 ตัวประกอบ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

         1.3 จำนวนคู่และจำนวนคี่

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

         1.4 จำนวนเฉพาะ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

         1.5 ตัวประกอบเฉพาะ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

         1.6 การแยกตัวประกอบ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6

         แบบฝึกหัด 1

  2. ตัวหารร่วมมาก

         2.1 การหาร ห.ร.ม. โดยวิธีการหาตัวประกอบ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7

         2.2 การหาร ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8

         2.3 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีตั้งหาร

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9

         2.4 การหา ห.ร.ม. โดยวิธียุคลิด

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10

         2.5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.

         แบบฝึกหัด 2

  3. ตัวคูณร่วมน้อย

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11

         3.1 การหาร ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12

         3.2 การหา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 13

         3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 14

  4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 15

         แบบฝึกหัด 3

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนเต็ม

  1. จำนวนเต็ม

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

         1.1 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

         1.2 จำนวนตรงข้าม

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

         1.3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

         1.4 แบบรูปของจำนวน

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7

         แบบฝึกหัด 1 (1)

         1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจำนวนสองจำนวน

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9

         แบบฝึกหัด 1 (2)

  2. การบวกจำนวนเต็ม

         2.1 การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10

         2.2 การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11

         2.3 การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12

         2.4 สรุปหลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็ม

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 13

         แบบฝึกหัด 2

         2.5 สมบัติการบวกของจำนวนเต็ม

         แบบฝึกหัด 3

  3. การลบจำนวนเต็ม

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 14

         แบบฝึกหัด 4

  4. การคูณจำนวนเต็ม

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 15

         4.1 จำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวก

         4.2 จำนวนเต็มบวกคูรกับจำนวนเต็มลบ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 16

         4.3 จำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มบวก

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 17

         4.4 จำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบ

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 18

         4.5 สรุปหลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็ม

         4.6 สมบัติการคูณของจำนวนเต็ม

         แบบฝึกหัด 5

  5. การหารจำนวนเต็ม

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 19

         แบบฝึกหัด 6

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง

  ความหมายของเลขยกกำลัง

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

         แบบฝึกหัด 1

  2. สมบัติของเลขยกกำลัง

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9

         แบบฝึกหัด 2

  3. จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น 10

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10

         แบบฝึกหัด 3

  4. สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

         4.1 การเขียนจำนวนที่มีค่ามากในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11

         4.2 การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12

         แบบฝึกหัด 4

  5. การประยุกต์ใช้สมบัติการแจกแจงกับเลขยกกำลัง

         แบบฝึกหัด 5

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต

  1. บทนำ

         1.1 คำอนิยาม

         1.2 คำที่ต้องให้นิยาม

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

         1.3 มุมชนิดต่างๆ

         แบบฝึกหัด 1

  2. การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

         แบบฝึกหัด 2

  3. มุมและเส้นตรง

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10

         แบบฝึกหัด 3

  4. มุมตรง มุมฉาก และมุมที่มีขนาด 60 องศา

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11

         แบบฝึกหัด 4

  5. การสร้างเส้นตั้งฉาก

         กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12

         แบบฝึกหัด 5

  บรรณานุกรม

  ดัชนี

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF DAVI อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (0 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • ไม่พบข้อความรีวิวร้านค้าค่ะ
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมล์ทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)