TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน เสริมมาตรฐานแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 ม.1 #3128866
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน เสริมมาตรฐานแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 ม.1
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 60.00 บาท  
 • ราคา : 60 บาท
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 •  
 • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียน เสริมมาตรฐานแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 ม.1
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:15:07

  รหัสหนังสือ : 2412331100
  จำนวน :   0 หน้า
  ผู้แต่ง :   อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
  ราคาปก :   60 บาท
   
    
  :: รายละเอียด
  หนังสือเรียน เสริมมาตรฐานแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เล่มนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาความคิด ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วน จากการเรียนรู้มนสาระสำคัญ สรุปความคิดรวบยอด ฝึกทักษะในกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือที่วัดผลและตรวจสอบความรู้ที่คงทนของนักเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐาน ครูผู้สอนได้สอนผู้เรียนได้ครบถ้วนและประเมินผู้เรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด
  :: สารบัญ

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ

  ทบทวนตัวประกอบของจำนวนนับ

         1.1 ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้

            - การหา ห.ร.ม.

            - กิจกรรมที่ 1.1

         1.2 ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้

            - การหา ค.ร.น.

            - กิจกรรมที่ 1.2

         แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม

         2.1 จำนวนเต็ม

            - กิจกรรมที่ 2.1 ก

            - การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

            - กิจกรรมที่ 2.1 ข

         2.2 การบวกจำนวนเต็ม

            - ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

            - การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

            - การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ

            - กิจกรรมที่ 2.2 ก

            - การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ

            - การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก

            - กิจกรรมที่ 2.2 ข

         2.3 การลบจำนวนเต็ม

            - จำนวนตรงข้าม

            - กิจกรรมที่ 2.3 ก

            - การลบจำนวนเต็ม

            - กิจกรรมที่ 2.3 ข

         2.4 การคูณจำนวนเต็ม

            - การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

            - การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ

            - การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก

            - การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ

            - กิจกรรมที่ 2.4

         2.5 การหารจำนวนเต็ม

            - กิจกรรมที่ 2.5

         2.6 สมบัติของจำนวนเต็ม

            - สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

            - สมบัติของหนึ่งและศูนย์

            - กิจกรรมที่ 2.6

         แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง

         3.1 ความหมายของเลขยกกำลัง

            - กิจกรรมที่ 3.1 ก

            - กิจกรรมที่ 3.1 ข

         3.2 การดำเนินการของเลขยกกำลัง

            - การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนววนเต็มบวก

            - กิจกรรมที่ 3.2 ก

            - การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

            - กิจกรรมที่ 3.2 ข

            - เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

         3.3 การนำไปใช้

            - การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

            - กิจกรรมที่ 3.3 ก

            - การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

            - กิจกรรมที่ 3.3 ข

            - สรุปสมบัติของเลขยกกำลัง

            - กิจกรรมทบทวน

         แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต

         4.1 จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

            - สมบัติของจุดและเส้น

            - ส่วนของเส้นตรง

            - รังสี

            - มุม

            - กิจกรรมที่ 4.1

         4.2 การสร้างพื้นฐาน

            - การสร้างส่วนของเส้นตรง

            - การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้

            - กิจกรรมที่ 4.2 ก

            - การสร้างมุม

            - การแบ่งครึ่งมุม

            - กิจกรรมที่ 4.2 ข

            - การสร้างเส้นตั้งฉาก

            - กิจกรรมที่ 4.2 ค

         4.3 การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

            - กิจกรรมที่ 4.3 ก

            - การสร้างเส้นขนาน

            - กิจกรรมที่ 4.3 ข

         แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

         บรรณานุกรม

         ดัชนี

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF DAVI อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (0 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • ไม่พบข้อความรีวิวร้านค้าค่ะ
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมล์ทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)