TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียนเสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.4 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551) #3129049
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียนเสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.4 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 60.00 บาท  
 • ราคา : 95 บาท
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 •  
 • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียนเสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.4 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:20:14


  หนังสือเรียนเสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.4 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

  รหัสหนังสือ : 2342313100
  จำนวน : 228 หน้า
  ผู้แต่ง : อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
  สำนักพิมพ์ “MAC”
  ราคา : 95 บาท

    
  :: รายละเอียด
  กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)
  :: สารบัญ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4

  บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  1.1 ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000
  กิจกรรมที่ 1.1
  1.2 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  กิจกรรมที่ 1.2
  1.3 การเปรียบเทียบจำนวน
  กิจกรรมที่ 1.3
  1.4 การประมาณค่า
  กิจกรรมที่ 1.4
  1.5 การเรียงลำดับจำนวน
  กิจกรรมที่ 1.5
  1.6 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน
  กิจกรรมที่ 1.6

  บทที่ 2 การบวกและการลบ
  2.1 ทบทวนการบวก
  กิจกรรมที่ 2.1
  2.2 การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก
  กิจกรรมที่ 2.2
  2.3 การบวกจำนวนสามจำนวน
  กิจกรรมที่ 2.3
  2.4 ทบทวนการบวก
  กิจกรรมที่ 2.4
  2.5 การลบจำนวนที่มีหลายหลัก
  กิจกรรมที่ 2.5
  2.6 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
  กิจกรรมที่ 2.6

  บทที่ 3 เรขาคณิต
  3.1 ส่วนของระบบ
  กิจกรรมที่ 3.1
  3.2 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี
  กิจกรรมที่ 3.2
  3.3 มุม
  กิจกรรมที่ 3.3
  3.4 การเปรียบเทียบขนาดของมุม
  กิจกรรมที่ 3.4
  3.5 มุมฉาก
  กิจกรรมที่ 3.5
  3.6 มุมแหลมและมุมป้าน
  กิจกรรมที่ 3.6
  3.7 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  กิจกรรมที่ 3.7
  3.8 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  กิจกรรมที่ 3.8
  3.9 เส้นทแยงมุม
  กิจกรรมที่ 3.9
  3.10 เส้นขนาน
  กิจกรรมที่ 3.10
  3.11 ส่วนประกอบของรูปวงกลม
  กิจกรรมที่ 3.11
  3.12 รูปที่มีแกนสมมาตร
  กิจกรรมที่ 3.12
  3.13 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต
  กิจกรรมที่ 3.13
  3.14 แบบรูปและความสัมพันธ์
  กิจกรรมที่ 3.14

  บทที่ 4 การคูณ
  4.1 ทบทวนการคูณ
  กิจกรรมที่ 4.1
  4.2 ทบทวนการคูณจำนวนที่มีสองหลัก
  กิจกรรมที่ 4.2
  4.3 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก
  กิจกรรมที่ 4.3
  4.4 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
  กิจกรรมที่ 4.4
  4.5 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
  กิจกรรมที่ 4.5
  4.6 โจทย์ปัญหาการคูณ
  กิจกรรมที่ 4.6

  บทที่ 5 การหาร
  5.1 ทบทวนการหาร
  กิจกรรมที่ 5.1
  5.2 การหารสั้น
  กิจกรรมที่ 5.2
  5.3 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก
  กิจกรรมที่ 5.3
  5.4 การหารที่ตัวหารมีสามหลัก
  กิจกรรมที่ 5.4
  5.5 โจทย์ปัญหาการหาร
  กิจกรรมที่ 5.5

  บทที่ 6 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  6.1 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
  กิจกรรมที่ 6.1
  6.2 การอ่านแผนภูมิแท่ง
  กิจกรรมที่ 6.2
  6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนก
  กิจกรรมที่ 6.3
  6.4 การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
  กิจกรรมที่ 6.4
  6.5 การอ่านตาราง
  กิจกรรมที่ 6.5
  6.6 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  กิจกรรมที่ 6.6

  บทที่ 7 การวัด
  7.1 การวัดความยาว
  กิจกรรมที่ 7.1
  7.2 ความยาวรอบรูป
  กิจกรรมที่ 7.2
  7.3 การเลือกหน่วยความยาวที่เหมาะสม
  กิจกรรมที่ 7.3
  7.4 การคาดคะเนความยาว
  กิจกรรมที่ 7.4
  7.5 มาตราส่วน
  กิจกรรมที่ 7.5
  7.6 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
  กิจกรรมที่ 7.6
  7.7 โจทย์ปัญหาการวัด
  กิจกรรมที่ 7.7
  7.8 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
  กิจกรรมที่ 7.8
  7.9 การชั่ง
  กิจกรรมที่ 7.9
  7.10 การเลือกหน่วยการชั่งที่เหมาะสม
  กิจกรรมที่ 7.10
  7.11 การคาดคะเนน้ำหนัก
  กิจกรรมที่ 7.11
  7.12 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง
  กิจกรรมที่ 7.12
  7.13 โจทย์ปัญหา
  กิจกรรมที่ 7.13
  7.14 การแก้โจทย์เกี่ยวกับการชั่ง
  กิจกรรมที่ 7.14
  7.15 การตวง
  กิจกรรมที่ 7.15
  7.16 การหาความจุของภาชนะ
  กิจกรรมที่ 7.16
  7.17 หน่วยการตวงเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร ถัง และเกวียน
  กิจกรรมที่ 7.17
  7.18 การเลือกหน่วยการชั่งที่เหมาะสม
  กิจกรรมที่ 7.17-7.18
  7.19 การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ
  กิจกรรมที่ 7.19
  7.20 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
  กิจกรรมที่ 7.20
  7.21 โจทย์ปัญหา
  กิจกรรมที่ 7.21
  7.22 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง
  กิจกรรมที่ 7.22

  บทที่ 8 พื้นที่
  8.1 พื้นที่
  กิจกรรมที่ 8.1
  8.2 การหาพื้นที่
  กิจกรรมที่ 8.2
  8.3 การหาพื้นที่โดยประมาณ
  กิจกรรมที่ 8.3
  8.4 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  กิจกรรมที่ 8.4

  บทที่ 9 เงิน
  9.1 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
  กิจกรรมที่ 9.1
  9.2 การเปรียบเทียบจำนวนเงิน
  กิจกรรมที่ 9.2
  9.3 การแลกเงิน
  กิจกรรมที่ 9.3
  9.4 โจทย์ปัญหา
  กิจกรรมที่ 9.4
  9.5 บันทึกรายรับรายจ่าย
  กิจกรรมที่ 9.5

  บทที่ 10 เศษส่วน
  10.1 การแบ่งรูปออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน
  กิจกรรมที่ 10.1
  10.2 การแบ่งรูปออกเป็น 3 ส่วนเท่ากัน
  กิจกรรมที่ 10.2
  10.3 การแบ่งรูปออกเป็น 4 ส่วนเท่ากัน
  กิจกรรมที่ 10.3
  10.4 ความหมายของ
  กิจกรรมที่ 10.4
  10.5 ความหมายของ
  กิจกรรมที่ 10.5
  10.6 ความหมายของ
  กิจกรรมที่ 10.6
  10.7 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  กิจกรรมที่ 10.7
  10.8 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  กิจกรรมที่ 10.8
  10.9 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  กิจกรรมที่ 10.9
  10.10 โจทย์ปัญหา
  กิจกรรมที่ 10.10

  บทที่ 11 เวลา
  11.1 การบอกเวลา
  กิจกรรมที่ 11.1
  11.2 การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม
  กิจกรรมที่ 11.2
  11.3 การอ่านตารางเวลา
  กิจกรรมที่ 11.3
  11.4 ความสัมพันธ์
  กิจกรรมที่ 11.4
  11.5 โจทย์ปัญหา
  กิจกรรมที่ 11.5

  บทที่ 12 ทศนิยม
  12.1 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
  กิจกรรมที่ 12.1.1
  กิจกรรมที่ 12.1.2
  12.2 การเปรียบเทียบทศนิยม
  กิจกรรมที่ 12.2

  บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  13.1 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  กิจกรรมที่ 13.1
  13.2 โจทย์ปัญหา
  กิจกรรมที่ 13.2
  13.3 การเฉลี่ย
  กิจกรรมที่ 13.3

  บรรณานุกรม

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF DAVI อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (0 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • ไม่พบข้อความรีวิวร้านค้าค่ะ
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมล์ทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)