TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน คณิตฯ พื้นฐาน ป.4 #3129051
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน คณิตฯ พื้นฐาน ป.4
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 60.00 บาท  
 • ราคา : 85 บาท
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 •  
 • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียน คณิตฯ พื้นฐาน ป.4
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:20:14

  หนังสือแบบเรียน คณิตฯ พื้นฐาน ป.4

  รหัสหนังสือ : 2342310100
  จำนวน : 230 หน้า
  ผู้แต่ง : อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
  ราคา : 85 บาท

    
  :: รายละเอียด
  กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)
  :: สารบัญ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4

  บทที่ 1 จำนวนนับที่มีมากกว่า 100,000
  1.1 ทบทวนจำนวนไม่เกิน 100,000
  แบบฝึกหัดที่ 1.1
  1.2 จำนวนที่มากกว่า 100,000
  แบบฝึกหัดที่ 1.2
  1.3 ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 1.3
  1.4 การเขียนในรูปกระจาย
  แบบฝึกหัดที่ 1.4
  1.5 การเปรียบเทียบจำนวน
  แบบฝึกหัดที่ 1.5
  1.6 การเรียงลำดับจำนวน
  แบบฝึกหัดที่ 1.6
  1.7 แบบรูปของจำนวนนับที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละเท่าๆ กัน
  แบบฝึกหัดที่ 1.7

  บทที่ 2 การบวกและการลบ
  2.1 ทบทวนการบวก
  แบบฝึกหัดที่ 2.1
  2.2 การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 2.2
  2.3 การบวกจำนวนสามจำนวน
  แบบฝึกหัดที่ 2.3
  2.4 การลบ
  แบบฝึกหัดที่ 2.4
  2.5 โจทย์ปัญหาการบวก
  แบบฝึกหัดที่ 2.5
  2.6 โจทย์ปัญหาการลบ
  แบบฝึกหัดที่ 2.6

  บทที่ 3 เรขาคณิต
  3.1 ส่วนของระนาบ
  แบบฝึกหัดที่ 3.1
  3.2 มุม
  แบบฝึกหัดที่ 3.2
  3.3 การเปรียบขนาดของมุม
  แบบฝึกหัดที่ 3.3
  3.4 ขนิดของมุม
  แบบฝึกหัดที่ 3.4
  3.5 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  แบบฝึกหัดที่ 3.5
  3.6 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  แบบฝึกหัดที่ 3.6
  3.7 เส้นขนาน
  แบบฝึกหัดที่ 3.7
  3.8 รูปวงกลม
  แบบฝึกหัดที่ 3.8
  3.9 ส่วนประกอบของรูปวงกลม
  แบบฝึกหัดที่ 3.9
  3.10 รูปที่มีแกนสมมาตร
  แบบฝึกหัดที่ 3.10
  3.11 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต
  แบบฝึกหัดที่ 3.11
  3.12 แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
  แบบฝึกหัดที่ 3.12

  บทที่ 4 การคูณ
  4.1 การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่มีหลายหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 4.1
  4.2 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสามหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 4.2
  4.3 การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 4.3
  4.4 การคูณจำนวนที่มากกว่าสามหลักกับจำนวนที่มากกว่าสามหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 4.4
  4.5 โจทย์ปัญหาการคูณ
  แบบฝึกหัดที่ 4.5

  บทที่ 5 การหาร
  5.1 การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 5.1
  5.2 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 5.2
  5.3 การหารที่ตัวหารมีสามหลัก
  แบบฝึกหัดที่ 5.3
  5.4 โจทย์ปัญหาการหาร
  แบบฝึกหัดที่ 5.4

  บทที่ 6 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  6.1 แผนภูมิรูปภาพ
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  6.2 แผนภูมิแท่ง
  แบบฝึกหัดที่ 6.2
  6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
  แบบฝึกหัดที่ 6.3
  6.4 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ
  แบบฝึกหัดที่ 6.4
  6.5 การเขียนแผนภูมิแท่ง
  แบบฝึกหัดที่ 6.5
  6.6 ตาราง
  แบบฝึกหัดที่ 6.6
  6.7 ความน่าจะเป็น
  แบบฝึกหัดที่ 6.7

  บทที่ 7 การวัด
  7.1 การวัดความยาว
  แบบฝึกหัดที่ 7.1.1
  แบบฝึกหัดที่ 7.1.2
  แบบฝึกหัดที่ 7.1.3
  แบบฝึกหัดที่ 7.1.4
  แบบฝึกหัดที่ 7.1.5
  แบบฝึกหัดที่ 7.1.6
  แบบฝึกหัดที่ 7.1.7
  7.2 การชั่ง
  แบบฝึกหัดที่ 7.2.2
  แบบฝึกหัดที่ 7.2.3
  แบบฝึกหัดที่ 7.2.4
  แบบฝึกหัดที่ 7.2.5
  แบบฝึกหัดที่ 7.2.6
  7.3 การตวง
  แบบฝึกหัดที่ 7.3.1
  แบบฝึกหัดที่ 7.3.2
  แบบฝึกหัดที่ 7.3.3
  แบบฝึกหัดที่ 7.3.4
  แบบฝึกหัดที่ 7.3.5
  แบบฝึกหัดที่ 7.3.6

  บทที่ 8 พื้นที่
  8.1 พื้นที่
  แบบฝึกหัดที่ 8.1
  แบบฝึกหัดที่ 8.1.1
  แบบฝึกหัดที่ 8.1.2
  8.2 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  แบบฝึกหัดที่ 8.2

  บทที่ 9 เงิน
  9.1 ทบทวนความรู้เดิม
  9.2 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
  แบบฝึกหัดที่ 9.2
  9.3 การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน
  แบบฝึกหัดที่ 9.3.1
  แบบฝึกหัดที่ 9.3.2
  9.4 การบวกลบจำนวนเงิน
  แบบฝึกหัดที่ 9.4
  9.5 การคูณหารจำนวนเงิน
  แบบฝึกหัดที่ 9.5
  9.6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเงิน
  แบบฝึกหัดที่ 9.6
  9.7 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
  แบบฝึกหัดที่ 9.7

  บทที่ 10 เศษส่วน
  10.1 การแบ่งรูปเป็นส่วนที่เท่ากัน
  แบบฝึกหัดที่ 10.1.1
  แบบฝึกหัดที่ 10.1.2
  แบบฝึกหัดที่ 10.1.3
  10.2 เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น 1
  แบบฝึกหัดที่ 10.2.1
  แบบฝึกหัดที่ 10.2.2
  แบบฝึกหัดที่ 10.2.3
  แบบฝึกหัดที่ 10.2.4
  10.3 เศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่า 1 แต่น้อยกว่าตัวส่วน
  แบบฝึกหัดที่ 10.3
  10.4 การเปรียบเทียบเศษส่วน
  แบบฝึกหัดที่ 10.4.1
  แบบฝึกหัดที่ 10.4.2
  10.5 การบวกเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน
  แบบฝึกหัดที่ 10.5
  10.6การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  แบบฝึกหัดที่ 10.6
  10.7 โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วน
  แบบฝึกหัดที่ 10.7

  บทที่ 11 เวลา
  11.1 การบอกเวลา
  แบบฝึกหัดที่ 11.1
  11.2 การแสดงเวลาโดยการหมุนเข็มนาฬิกาบนหน้าปัดนาฬิกา
  แบบฝึกหัดที่ 11.2
  11.3 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
  แบบฝึกหัดที่ 11.3
  11.4 การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม
  แบบฝึกหัดที่ 11.4
  11.5 การอ่านตารางเวลา
  แบบฝึกหัดที่ 11.5
  11.6 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
  แบบฝึกหัดที่ 11.6
  11.7 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
  แบบฝึกหัดที่ 11.7

  บทที่ 12 ทศนิยม
  12.1 ความหมายของทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
  แบบฝึกหัดที่ 12.1.1
  แบบฝึกหัดที่ 12.1.3
  12.2 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
  แบบฝึกหัดที่ 12.2
  12.3 โจทย์ปัญหา
  แบบฝึกหัดที่ 12.3

  บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  13.1 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  แบบฝึกหัดที่ 13.1
  13.2 โจทย์ปัญหาระคน
  แบบฝึกหัดที่ 13.2
  13.3 การเฉลี่ย
  แบบฝึกหัดที่ 13.3

  บรรณานุกรม

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF DAVI อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (0 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • ไม่พบข้อความรีวิวร้านค้าค่ะ
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมล์ทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)