TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน พลศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551) #3129842
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน พลศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : คิดค่าจัดส่งตามราคาของไปรษณีย์ไทย (พัสดุ) 120.00 บาท  
 • ราคา : 100 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 1 บาท(แต้ม))
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 • แนะนำ! กรุณาชำระเงินผ่านระบบตลาด รับแต้มแทนเงินสด มั่นใจได้ของชัวร์ 100%
 •  
 • = 1 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียน พลศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:37:10


  หนังสือเรียน พลศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
  รหัสหนังสือ :     2414209100
  จำนวน :     228 หน้า
  ผู้แต่ง :     ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
  ราคาปก :     100 บาท

      
  :: รายละเอียด
  หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ผู้เรียนผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง การนำเสนอได้นำเสนอเนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์เรียน รู้และการนำเสนอแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับตัว ชี้วัดชั้นปีในเนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบ ความเข้าใจ เพื่อฝึกการคิด ทั้งการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง


  :: สารบัญ

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย

  หน่วยย่อยที่ 1.1 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่

         การบริหารร่างกายลักษณธการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เพื่อสร้างความแข็งแรง

         การบริหารร่างกายลักษณธการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เพื่อสร้างความอ่อนตัว

             - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หน่วยย่อยที่ 1.2 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่

         การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ เพื่อเสริมความแข็งแรง ความเร็ว กำลังและความคล่องตัว

             - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หน่วยย่อยที่ 1.3 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบประกอบประกอบอุปกรณ์

         การเคลื่อนไหวร่างกายแบบประกอบอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง พลัง ความแคล่วคล่องว่องไว และความทนทาน

             - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

             - กิจกรรมเสนอแนะ

         แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วย การเรียนรู้ที่ 2 กระบี่กระบอง

  หน่วยย่อยที่ 2.1 ความรู้เกี่ยวกับกระบี่กระบอง

  ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกระบี่กระบอง

         - ประโยชน์ของการเล่นกระบี่กระบอง

         - คุณสมบัติของนักกระบี่กระบอง

         - มารยาทของนักกระบี่กระบอง

         - มารยาทของผู้ชมการเล่นกระบี่กระบอง

         - อุปกรณ์ การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องกระบี่กระบอง

         - การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์การเล่นกระบี่กระบอง

  ระเบียบประเพณีและวิธีการเล่นกระบี่กระบอง

         - การไหว้ครูและพิธีไหว้ครู

         - การแต่งกายของผู้เล่นกระบี่กระบอง

         - การสวมและการถอดมงคล

         -สนามและการเล่นกระบี่กระบอง

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หน่วยย่อยที่ 2.2 การฝึกทักษะกระบี่ กระบองเบื้องต้น

  การถวายบังคม

  วิธีจับกระบี่

  การขึ้นพรหม

  คุมรำ

  การควงกระบี่

  ท่าทัดหู

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หน่วยย่อยที่ 2.3 การฝึกทักษะการรำ

  การรำไม้ 1 - ไม้ 12

  การกลับหัวสนามไม้รำ

  การจ้วงลง

  การถวายบังคมเร็ว

  การเดินแปลง

  การจ้วงกลับหัวสนามจากการเดินแปลง

  การย่างสามขุม

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หน่วยย่อยที่ 2.4 การฝึกทักษะการต่อสู้ของกระบี่กระบอง

  การหัดตีท่าหลักและประโยชน์ของการตีท่าหลัก

         - ประโยชน์ของการตีท่าหลัก

  ความสำคัญของการตี การรับ และการควบคุมอารมณ์

         - การตี

         - การรับ

         - การควบคุมอารมณ์

  การแทง การป้องกัน และการหลบหลีก

         - การแทง

         - การป้องกัน

         - การหลบหลีก

  ความปลอดภัยในการเข้าตีและการรับ

  การตีและการรับไม้ที่ 1-6

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หน่วยย่อยที่ 2.5 การหัดตีท่าพลิกแพลง

  การลด-การล่อไม้ที่ 1-6

  การตีและรับลูกไม้ผสมที่ 1-12

  ระเบียบการแข่งขันกระบี่กระบอง

         - กิจกรรมตรวจสอลความเข้าใจ

         - กิจกรรมเสนอแนะ

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กีฬาเทเบิลเทนนิส

  หน่วยย่อยที่ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส

  ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส

  ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศไทย

  ประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส

  ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

  มารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

  อุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส

         - การเลือกซื้ออุปกรณ์เทเบิลเทนนิส

         - การดูแลรักษาอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หน่วยย่อยที่ 3.2 ทักษะพื้นฐานสำหรับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

  การจับไม้เทเบิลเทนนิส

         - จุดเด่นและข้อจำกัดของการจับไม้แต่ละแบบ

  การฝึกทำความคุ้นเคยกับไม้และลูกเทเบิลเทนนิส

  เกมนำสู่การเล่นเทเบิลเทนนิส

         - วิ่งรอบโต๊ะ

         - สไลด์รอบโต๊ะ

         - วิ่งเดาะลูกหน้ามือ

         - วิ่งเดาะลูกหลังมือ

         - สามคนหมุน

         - วนรอบโต๊ะ

         - สองโต๊ะ 10 คน

         - สามโต๊ะ 12 คน

         - ตีหน้ามือ - หลังมือ

  ท่าเตรียมพร้อมและการก้าวเท้าในการตีลูกเทเบิลเทนนิส

         - ท่าเตรียมพร้อม

         - การวางเท้าในการตีลูก

         - การก้าวเท้า

  การตีลูกเทเบิลเทนนิส

         - การตีลูกหน้ามือและหลังมือ

         - การตีลูกหมุน

         - การตีลูกยันบล็อก

         - การตบลูก

  การส่งลูกและการรับลูก

         - การส่งลูกที่ถูกต้องตามกติกา

         - แบบของการส่งลูก

         - การรับส่งลูก

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หน่วยย่อยที่ 3.3 การเล่นเทเบิลเทนนิส

  ทฤษฎีการเล่นเทเบิลเทนนิส

  ประเภทของการเล่นเทเบิลเทนนิส

         - การเล่นประเภทเดี่ยว

         - การเล่นประเภทคู่

  วิธีการฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส

         - วิธีการฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสบนโต๊ะ

         - วิธีการฝึกซ้อมด้วยการป้อนลูก

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  หน่วยย่อยที่ 3.4 กติกาการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

  ระเบียบต่างๆ สำหรับการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

         - โต๊ะเทเบิลเทนนิส

         - ส่วนประกอบของตาข่าย

         - ลูกเทเบิลเทนนิส

         - ไม้เทเบิลเทนนิส

         - คำจำกัดความ

         - การส่งลูกที่ถูกต้อง

         - การรับลูกที่ถูกต้อง

         - ลำดับการเล่น

         - ลูกที่ให้ส่งใหม่

         - การได้คะแนน

         - เกมการแข่งขัน

         - แมทช์การแข่งขัน

         - ลำดับการส่ง การรับ และแดน

         - การผิดลำดับในการส่ง การรับ และแดน

         - ระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลา

         - เครื่องแต่งกาย

         - สภาพของสนามแข่งขัน

         - การโฆษณา

         - เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน

         - การประท้วง

         - การดำเนินการแข่งขัน

         - การแนะนำผู้เล่นหรือการสอนผู้เล่น

         - ความประพฤติ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกกำลังกาย

  หน่วยย่อยที่ 4.1 การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกายบริหาร

  หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  ความหนักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  วิธีการออกกำลังกาย

  ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

  กิจกรรมกายบริหาร

         - กายบริหารท่าราชนาวี

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

         - กิจกรรมเสนอแนะ

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 นันทนาการ

  ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ

  หลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ

  ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ

         - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

         - กิจกรรมเสนอแนะ

  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

  บรรณานุกรม

   

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (1 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • icon review message
   บริการดีมากครับ
   car-holder
   09-11-2013 14:43
   10.00/10

   สินค้าทั้งหมดใน Order ID :

   ลำดับ
   No.
   รายการสินค้า
   Product List
   ราคาต่อชิ้น (บาท)
   Unit Price (THB)
   1
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
  • เพย์สบาย 
  • เพย์พาว 
  • เอ็มเปย์ 
  • โอนเงินผ่านธนาคาร     
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  • เอ็มเปย์ สเตชั่น 
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมลทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)