TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียนเสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551) #3129911
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียนเสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : คิดค่าจัดส่งตามราคาของไปรษณีย์ไทย (พัสดุ) 120.00 บาท  
 • ราคา : 95 บาท
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 • แนะนำ! กรุณาชำระเงินผ่านระบบตลาด รับแต้มแทนเงินสด มั่นใจได้ของชัวร์ 100%
 •  
 • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียนเสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:38:43


  หนังสือเรียนเสริม คณิตฯ พื้นฐาน ป.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

  รหัสหนังสือ : 2362312100
  จำนวน : 310 หน้า
  ผู้แต่ง : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ
  สำนักพิมพ์ “MAC”
  ราคา : 95 บาท

    
  :: รายละเอียด
  กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)
  :: สารบัญ
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน คุณภาพแม็ค ป.5

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ
  1.1 ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
  กิจกรรมที่ 1.1
  1.2 ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
  กิจกรรมที่ 1.2
  1.3 การเรียงลำดับจำนวน
  กิจกรรมที่ 1.3
  1.4 การประมาณ
  กิจกรรมที่ 1.4.1
  กิจกรรมที่ 1.4.2
  กิจกรรมที่ 1.4.3
  1.5 แบบรูปและความสัมพันธ์
  กิจกรรมที่ 1.5

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
  2.1 สมบัติของการบวกและการคูณ
  กิจกรรมที่ 2.1.1
  กิจกรรมที่ 2.1.2
  กิจกรรมที่ 2.1.3
  กิจกรรมที่ 2.1.4
  กิจกรรมที่ 2.1.5
  กิจกรรมที่ 2.1.6
  2.2 การบวกและการลบ
  กิจกรรมที่ 2.2
  2.3 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
  กิจกรรมที่ 2.3
  2.4 การหาร
  กิจกรรมที่ 2.4.1
  กิจกรรมที่ 2.4.2
  2.5 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
  กิจกรรมที่ 2.5
  2.6 การบวก การลบ การคูณ การหารระคน
  กิจกรรมที่ 2.6
  2.7 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน
  กิจกรรมที่ 2.7

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มุม
  3.1 มุม การเรียกชื่อมุม
  กิจกรรมที่ 3.1
  3.2 การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม
  กิจกรรมที่ 3.2
  3.3 ชนิดของมุม
  กิจกรรมที่ 3.3
  3.4 การวัดขนาดของมุม
  กิจกรรมที่ 3.4
  3.5 การวัดขนาดของมุมกลับ
  กิจกรรมที่ 3.5
  3.6 การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์
  กิจกรรมที่ 3.6

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน
  4.1 ทบทวนเส้นขนาน
  กิจกรรมที่ 4.1
  4.2 สัญลักษณ์แสดงการขนาน
  กิจกรรมที่ 4.2
  4.3 การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก
  กิจกรรมที่ 4.3

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
  กิจกรรมที่ 5.1
  5.2 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
  กิจกรรมที่ 5.2
  5.3 แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน
  กิจกรรมที่ 5.3
  5.4 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
  กิจกรรมที่ 5.4
  5.5 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  กิจกรรมที่ 5.5

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศษส่วน
  6.1 ทบทวนความหมายของเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 6.1
  6.2 เศษส่วนที่เท่ากัน
  กิจกรรมที่ 6.2
  6.3 การทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนด
  กิจกรรมที่ 6.3
  6.4 การเปรียบเทียบเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 6.4
  6.5 เศษส่วนอย่างต่ำ
  กิจกรรมที่ 6.5
  6.6 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
  กิจกรรมที่ 6.6
  6.7 เศษส่วนแท้และเศษเกิน
  กิจกรรมที่ 6.7
  6.8 จำนวนคละ
  กิจกรรมที่ 6.8
  6.9 เศษเกินและจำนวนคละ
  กิจกรรมที่ 6.9

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน
  7.1 ทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  กิจกรรมที่ 7.1
  7.2 การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
  กิจกรรมที่ 7.2
  7.3 สมบัติการสลับที่ของการบวก
  กิจกรรมที่ 7.3
  7.4 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
  กิจกรรมที่ 7.4
  7.5 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 7.5
  7.6 การคูณ
  กิจกรรมที่ 7.6
  7.7 โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 7.7
  7.8 ส่วนกลับของเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 7.8
  7.9 การหารเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 7.9
  7.10 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 7.10

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทศนิยม
  8.1 ทบทวนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
  กิจกรรมที่ 8.1
  8.2 ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง
  กิจกรรมที่ 8.2
  8.3 ทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่ง
  กิจกรรมที่ 8.3
  8.4 ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
  กิจกรรมที่ 8.4
  8.5 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจาย
  กิจกรรมที่ 8.5
  8.6 การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
  กิจกรรมที่ 8.6
  8.7 ทศนิยมและเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 8.7.1
  กิจกรรมที่ 8.7.2
  กิจกรรมที่ 8.7.3
  8.8 โจทย์ปัญหา
  กิจกรรมที่ 8.8

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบวก การลบ การคูณทศนิยม
  9.1 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
  กิจกรรมที่ 9.1.1
  กิจกรรมที่ 9.1.2
  กิจกรรมที่ 9.1.3
  กิจกรรมที่ 9.1.4
  กิจกรรมที่ 9.1.5
  9.2 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
  กิจกรรมที่ 9.2.1
  กิจกรรมที่ 9.2.2
  9.3 โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม
  กิจกรรมที่ 9.3
  9.4 บันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัว
  กิจกรรมที่ 9.4
  9.5 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งด้วยจำนวนนับ
  กิจกรรมที่ 9.5.1
  กิจกรรมที่ 9.5.2
  กิจกรรมที่ 9.5.3
  9.6 สมบัติการสลับที่ของการคูณ
  กิจกรรมที่ 9.6
  9.7 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
  กิจกรรมที่ 9.7.1
  กิจกรรมที่ 9.7.2
  9.8 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
  กิจกรรมที่ 9.8
  9.9 การบวก การลบ และการคูณทศนิยมระคน
  กิจกรรมที่ 9.9
  9.10 แบบรูปและความสัมพันธ์
  กิจกรรมที่ 9.10

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บทประยุกต์
  10.1 การคูณและการหาร
  กิจกรรมที่ 10.1
  10.2 การคูณ การหาร และเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 10.2
  10.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร
  กิจกรรมที่ 10.3
  10.4 เศษส่วนกับร้อยละ
  กิจกรรมที่ 10.4
  10.5 การเขียนเศษส่วน (ที่มีตัวส่วนหาร 100 ลงตัว) ในรูปร้อยละ
  กิจกรรมที่ 10.5
  10.6 ทศนิยมกับร้อยละ
  กิจกรรมที่ 10.6.1
  กิจกรรมที่ 10.6.2
  10.7 ร้อยละของจำนวนนับ
  กิจกรรมที่ 10.7
  10.8 โจทย์ปัญหาร้อยละ
  กิจกรรมที่ 10.8
  10.9 การลดราคา
  กิจกรรมที่ 10.9
  10.10 กำไร ขาดทุน
  กิจกรรมที่ 10.10.1
  กิจกรรมที่ 10.10.2
  กิจกรรมที่ 10.10.3
  10.11 การหาร้อยละ
  กิจกรรมที่ 10.11

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม
  11.1 ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  กิจกรรมที่ 11.1
  11.2 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 11.2
  11.3 แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 11.3
  11.4 แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 11.4
  11.5 แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 11.5
  11.6 แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 11.6
  11.7 แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 11.7
  11.8 แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 11.8

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปสามเหลี่ยม
  12.1 ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  กิจกรรมที่ 12.1
  12.2 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 12.2
  12.3 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 12.3
  12.4 ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 12.4
  12.5 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 12.5
  12.6 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 12.6
  12.7 การสร้างรูปสามเหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 12.7
  12.8 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 12.8
  12.9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่
  กิจกรรมที่ 12.9

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปวงกลม
  13.1 ส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม
  กิจกรรมที่ 13.1
  13.2 การสร้างรูปวงกลม
  กิจกรรมที่ 13.2
  13.3 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปวงกลม
  กิจกรรมที่ 13.3

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  14.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ
  กิจกรรมที่ 14.1
  14.2 การหาปริมาตร
  กิจกรรมที่ 14.2
  14.3 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  กิจกรรมที่ 14.3

  บรรณานุกรม

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (1 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • icon review message
   บริการดีมากครับ
   car-holder
   09-11-2013 14:43
   10.00/10

   สินค้าทั้งหมดใน Order ID :

   ลำดับ
   No.
   รายการสินค้า
   Product List
   ราคาต่อชิ้น (บาท)
   Unit Price (THB)
   1
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
  • เพย์สบาย 
  • เพย์พาว 
  • เอ็มเปย์ 
  • โอนเงินผ่านธนาคาร     
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  • เอ็มเปย์ สเตชั่น 
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมลทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)