TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หนังสือเรียน แบบฝึกหัด คณิตฯ พื้นฐาน ป.5 เทอม 1 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551) #3129922
 • ชื่อสินค้า : หนังสือเรียน แบบฝึกหัด คณิตฯ พื้นฐาน ป.5 เทอม 1 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : คิดค่าจัดส่งตามราคาของไปรษณีย์ไทย (พัสดุ) 140.00 บาท  
 • ราคา : 40 บาท
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 • แนะนำ! กรุณาชำระเงินผ่านระบบตลาด รับแต้มแทนเงินสด มั่นใจได้ของชัวร์ 100%
 •  
 • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 (3 รีวิว)
 • 8.00
 • คะแนน
 • อ่านรีวิวร้าน
  • แบ่งปัน :Tell To Friend
  รายละเอียด หนังสือเรียน แบบฝึกหัด คณิตฯ พื้นฐาน ป.5 เทอม 1 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
  แก้ไขล่าสุด : 20-05-2557 16:38:43


  หนังสือเรียน  แบบฝึกหัด คณิตฯ พื้นฐาน ป.5 เทอม 1 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

  รหัสหนังสือ : 2362310100
  จำนวน : 108 หน้า
  ผู้แต่ง : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ
  ราคา :   40 บาท

    
  :: รายละเอียด
  กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)
  :: สารบัญ
  แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 1

  บทที่ 1 จำนวนนับ
  1.1 ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวน
  กิจกรรมที่ 1.1
  1.2 ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
  กิจกรรมที่ 1.2
  1.3 การเขียนในรูปกระจาย
  กิจกรรมที่ 1.3
  1.4 การเรียงลำดับจำนวน
  กิจกรรมที่ 1.4
  1.5 การประมาณค่า
  กิจกรรมที่ 1.5.1 การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็บสิบ
  กิจกรรมที่ 1.5.1
  กิจกรรมที่ 1.5.2 การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย
  กิจกรรมที่ 1.5.2
  กิจกรรมที่ 1.5.3 การหาค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน
  กิจกรรมที่ 1.5.3
  1.6 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน
  กิจกรรมที่ 1.6
  แบบทดสอบ

  บทที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร
  2.1 การบวก การลบ
  2.1.1 สมบัติการสลับที่ของการบวก
  กิจกรรมที่ 2.1.1
  2.1.2 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
  กิจกรรมที่ 2.1.2
  กิจกรรมที่ 2.1.3
  2.2 การคูณ
  2.2.1 สมบัติการสลับที่ของการคูณ
  กิจกรรมที่ 2.2.1
  2.2.2 สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
  กิจกรรมที่ 2.2.2
  2.2.3 สมบัติการแจกแจง
  กิจกรรมที่ 2.2.3
  2.3 การบวกและการลบ
  กิจกรรมที่ 2.3
  2.4 การบวก ลบ ระคน
  กิจกรรมที่ 2.4
  2.5 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
  กิจกรรมที่ 2.5
  2.6 การหาร
  กิจกรรมที่ 2.6
  2.7 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
  กิจกรรมที่ 2.7
  2.8 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  กิจกรรมที่ 2.8
  แบบทดสอบ

  บทที่ 3 มุม
  3.1 มุมและส่วนประกอบของมุม
  กิจกรรมที่ 3.1
  3.2 การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม
  กิจกรรมที่ 3.2
  3.3 ชนิดของมุม
  3.3.1 มุมฉาก มุมแหลม และมุมป้าน
  กิจกรรมที่ 3.3.1
  3.3.2 มุมตรงและมุมกลับ
  กิจกรรมที่ 3.3.2
  3.4 การวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์
  3.4.1 หน่วยการวัดขนาดของมุม
  กิจกรรมที่ 3.4.1
  3.4.2 การวัดขนาดของมุมกลับ
  กิจกรรมที่ 3.4.2
  3.5 การวัดมุมที่มีขนาดตามที่กำหนดให้
  3.5
  กิจกรรมที่ 3.5
  แบบทดสอบ

  บทที่ 4 เส้นขนาน
  4.1 เส้นขนาน
  กิจกรรมที่ 4.1
  4.2 วิธีสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
  กิจกรรมที่ 4.2
  แบบทดสอบ

  บทที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
  กิจกรรมที่ 5.1
  5.2 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ
  กิจกรรมที่ 5.2
  5.3 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง
  กิจกรรมที่ 5.3
  5.4 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
  กิจกรรมที่ 5.4
  5.5 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  กิจกรรมที่ 5.5
  แบบทดสอบ

  บทที่ 6 เศษส่วน
  6.1 ทบทวนความหมายของเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 6.1
  6.2 เศษส่วนที่เท่ากัน
  6.2.1 เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน
  กิจกรรมที่ 6.2.1
  6.2.2 การทำเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันให้มีตัวส่วนหรือตัวเศษเท่ากับที่กำหนดให้
  กิจกรรมที่ 6.2.2
  6.3 การเปรียบเทียบเศษส่วน
  6.3.1 การเปรียบเทียบเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 6.3.1
  6.3.2 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่านกัน
  กิจกรรมที่ 6.3.2
  6.4 เศษส่วนอย่างต่ำ
  กิจกรรมที่ 6.4
  6.5 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
  6.5.1 เศษส่วนที่มีค่าเท่ากับจำนวนนับ
  กิจกรรมที่ 6.5.1
  6.5.2 จำนวนนับที่มีค่าเท่ากับเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 6.5.2
  6.6 เศษส่วนแท้ จำนวนคละ และเศษเกิน
  กิจกรรมที่ 6.6
  6.7 การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน
  กิจกรรมที่ 6.7
  แบบทดสอบ

  บทที่ 7 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
  7.1 ทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  กิจกรรมที่ 7.1
  7.2 การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
  กิจกรรมที่ 7.2
  7.3 สมบัติการบวกเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 7.3
  7.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
  กิจกรรมที่ 7.4
  7.5 การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนหรือเศษส่วนกับจำนวนนับ
  กิจกรรมที่ 7.5
  7.6 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 7.6
  7.7 การคูณเศษส่วนสามจำนวน
  กิจกรรมที่ 7.7
  7.8 การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ
  กิจกรรมที่ 7.8
  7.9 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 7.9
  7.10 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน
  กิจกรรมที่ 7.10
  7.11 แบบรูปและความสัมพันธ์
  กิจกรรมที่ 7.11
  แบบทดสอบ

  บรรณานุกรม

  รีวิวร้านค้า
  ร้านค้า : HOUSE OF DAVID
  คะแนนรวม : 8.00

  หน้าร้าน : http://www.digitalreadings.com

  หมวดหมู่ของร้าน : หนังสือ

  เกี่ยวกับร้าน : HOUSE OF อ่านต่อ >>

  คะแนนเฉลี่ย :
  (3 reviews)
  ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด
  คะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อ :
  Q1 :
  ราคาและคุณภาพสินค้า
  (8.00/10)
  Q3 :
  การให้บริการ
  (8.00/10)
  Q2 :
  ข้อมูลสินค้า
  (7.33/10)
  Q4 :
  หีบห่อและการจัดส่ง
  (8.67/10)
  ข้อความรีวิว (1 review) | อ่านรีวิวทั้งหมด
  ข้อความ
  ผู้เขียน
  วันที่
  • icon review message
   บริการดีมากครับ
   car-holder
   09-11-2013 14:43
   10.00/10

   สินค้าทั้งหมดใน Order ID :

   ลำดับ
   No.
   รายการสินค้า
   Product List
   ราคาต่อชิ้น (บาท)
   Unit Price (THB)
   1
    นโยบายของเว็บไซต์
  นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
  วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
  • บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
  • เพย์สบาย 
  • เพย์พาว 
  • เอ็มเปย์ 
  • โอนเงินผ่านธนาคาร     
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
  • โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
  • เอ็มเปย์ สเตชั่น 
  การส่งสินค้า (Shipping information)
  เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
  รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
  จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
  151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
  HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
  ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  เวลาให้บริการ (Business Hour)
    รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมลทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
  การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)