TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
หลักการและงานประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า #5058038
  • ชื่อสินค้า : หลักการและงานประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า
  • สินค้าในสต๊อก : สินค้าหมด
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 20.00 บาท  
  • ราคา : 435 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 4 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า : 
02 4248553 , 081 6598806
แจ้งรหัสสินค้า : 5058038
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
  •  
  • = 4 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด หลักการและงานประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า
แก้ไขล่าสุด : 14-11-2555 13:59:03

ชื่อหนังสือ  หลักการและงานประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า

                   Principles and Applications of Electrical Engineering, 5/e

ชื่อผู้แต่ง     Giorgio Rizzoni

ชื่อผู้แปลและเรียบเรียง  รศ.ดรอาทิตย์ ศรีแก้ว, รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ และ

                                       ผศ.เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์

น้ำหนัก        1000 กรัม

ราคา            435  บาท

ตำรา หลักกการและงานประยุกต์ิวิศวกรรมไฟฟ้า เล่มนี้ แปลและเรียบเรียงมาจากหนังสือ Principles and Applications of Electrical Engineering 5/e แต่งโดย G. Rizzoni ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตำราเล่มนี้แปลและเรียบเรียง โดย รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว, รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์, และ ผศ.เรื่ออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตำราเล่มนี้มีจุดเด่นที่มีเนื้อหาครบถ้วน ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งยังมีตัวอย่างที่อธิบายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงศาสตร์ของวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายและชัดเจน

หนังสือเล่มนี้ได้เน้นถึงผลลัพธ์และการประยุกต์ใช้งานสำหรับปัญหาในโลกจริง โดยเฉพาะตัวอย่างการประยุกต์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงหลักการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วนชัดเจน ทำให้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีความเหมาะสมในการเพิ่มแง่มุมและพื้นฐานการศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่ผู้ที่มิใช่วิศวกรไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 

เนื้อหาโดยรวมของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้ บทที่ 1 กล่าวถึงภาพรวมของสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า รวมไปถึงการเชื่อมโยงของแต่ละสาขานั้น ๆ กับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ในบทที่ 2 และ 3 จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กฏและหลักการต่าง ๆ ในส่วนนี้ทำให้เราสามารถใช้ระเบียบวิธีต่าง ๆ สำหรับวิเคราะห์และคำนวณวงจรที่มีเพียงตัวต้านทานและแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้อย่างง่ายดาย ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 7 จะกล่าวถึงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีองค์ประกอบของตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำรวมถึงการวิเคราะห์คุณลักษณะต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีความสัมพันธ์ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์ โดยยังมีการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีของเฟสเซอร์ในการลดความยุ่งยากของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าว พร้อมวิเคราะห์ผลตอบสนองแบบต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 เฟส รวมไปถึงเรื่องของกำลังไฟฟ้ากระแสสลับด้วย ในบทที่ 8 ถึงบทที่ 12 มีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยออปแอมป์ ซึ่งเป็นตัวขยายสัญญาณที่ใชฃ้งานทั่วไป ถัดไปเป็นรายละเอียดพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสารกึ่งตัวนำ ไม่ว่าจะเป็นไดโอดและทรานซิสเตอร์ โดยเฉพาะการใช้งานเป็นวงจรขยาย ซึี่งถือเป็นองค์ประกอบวงจรที่สำคัญของงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในทุกแขนง และเป็นที่่มาของวงจรรวมในระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ บทที่ 13 และ 14 เป็นเนื้อหาเบื้องต้นของวงจรดิจิตอลลอจิก และองค์ประกอบวงจรอันได้แก่เกตและฟลิปฟล็อป ซึ่งเป็นพื้นฐานของวงจรดิจิตอลลอจิกทั่วไป ทั้งวงจรลอจิกเชิงผสมและวงจรลอจิกเชิงลำดับ วงจรพื้นฐานง่าย ๆ เหล่านี้เป็ฯรากฐานไปสู่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานซับซ้อนต่าง ๆ ได้ ในบทที่ 15 และ 16 จะกล่าวถึงการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า โดยเฉพาะการแปลงระหว่างพลังงานกลกับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการศึกษาเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่เครื่องกลไฟฟ้าดีซี เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส และเครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

สารบัญ

1.  บทนำสู่วิศวกรรมไฟฟ้า

     1.1  วิศวกรรมไฟฟ้า

     1.2  วิศวกรรมไฟฟ้ากับรากฐานการออกแบบระบบแมคาทรอนิกส์

     1.3  ประวัติศาสตร์โดยย่อของวิศวกรรมไฟฟ้า

     1.4  ระบบหน่วย

            คำถามท้ายบท

2.  พื้นฐานวงจรไฟฟ้า 

     2.1  นิยาม

     2.2  ประจุ กระแสและกฏกระแสของเคอร์ชอฟฟ์

     2.3  แรงดันและกฏแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์

     2.4  กำลังไฟฟ้าและการกำหนดเครื่องหมาย

     2.5  องค์ประกอบของวงจรและคุณลักษณะ i-v

     2.6  ความต้านทานของกฏของโอห์ม

     2.7  แหล่งจ่ายแรงดันและกระแสไม่อุดมคติ

     2.8  เครื่องมือวัด

             คำถามท้ายบท

3.  การวิเคราะห์โครงข่ายความต้านทาน

      3.1  การวิเคราะห์โครงข่าย

      3.2  ระเบียบวิธีแรงดันโนด

      3.3  ระเบียบวิธีกระแสเมช

      3.4  การวิเคราะห์โนดและเมชในวงจรที่มีแหล่งจ่ายที่ถูกควบคุม

      3.5  หลักการซ้อนทับ

      3.6  โครงข่ายหนึ่งพอร์ตและวงจรสมมูล

      3.7  การถ่ายโอนกำลังงานสูงสุด

       3.8  การวิเคราะห์วงจรไม่เชิงเส้น

               คำถามท้้ายบท

4.  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

     4.1  อุปกรณ์สะสมพลังงานไฟฟ้า

     4.2  แหล่งจ่ายสัญญาณที่ขึ้นกับเวลา

     4.3  คำตอบของวงจรที่มีอุปกรณ์สะสมพลังงาน

     4.4  คำตอบในรูปเฟสเซอร์ของวงจรที่มีการกระตุ้นด้วยรูปคลื่นไซน์

     4.5  การวิเคราะห์วงจร AC

             คำถามท้ายบท

5.  การวิเคราะห์ภาวะชั่วครู่

     5.1  การวิเคราะห์ภาวะชั่วครู่

     5.2  การเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ของวงจรที่มีตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ

     5.3  การหาคำตอบสถานะอยู่ตัวกระแสตรงที่มีตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ-ค่าเงื่อนไขเริ่มต้น

             และสุดท้าย

     5.4  การตอบสนองภาวะชั่วครู่ของวงจรอันดับหนึ่ง

     5.5  ผลตอบสนองภาวะชั่วครู่ของวงจรอันดับสอง 

            คำถามท้ายบท

6.  การตอบสนองความถี่และหลักการของระบบ

      6.1  การตอบสนองความถี่คลื่นรูปไซน์

      6.2  การวิเคราะห์ฟูเรียร์

      6.3. ตัวกรองสัญญาณ

      6.4  แผนภาพโบด

              คำถามท้ายบท

7.  กำลังไฟฟ้าเอซี

     7.1  กำลังไฟฟ้าในวงจรเอซี

     7.2  กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน

     7.3  หม้อแปลง

     7.4  กำลังไฟฟ้าสามเฟส

     7.5  การเดินสายไฟฟ้าในที่พักอาศัย การต่อลงดินและความปลอดภัย

     7.6  การผลิตและการจ่ายกำลังไฟฟ้าเอซี

             คำถามท้ายบท

8.  ออปแอมป์

     8.1  ตัวขยายในอุดมคติ

     8.2  ออปแอมป์

     8.3  ตัวกรองแอกทีฟ

     8.4  วงจรอนุพันธ์และวงจรปริพันธ์สัญญาณ

     8.5  แอนะล็อกคอมพิวเตอร์

     8.6  ขีดจำกัดทางกายภาพของออปแอมป์

            คำถามท้ายบท

9.  ไดโอดและสารกึ่งตัวนำ

      9.1  การนำกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

      9.2  รอยต่อ pn และไดโอดสารกึ่งตัวนำ

      9.3  แบบจำลองวงจรไฟฟ้าสำหรับไดโอดสารกึ่งตัวนำ

      9.4  วงจรเรียงกระแส

      9.5  แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง ซีเนอร์ไดโอดและการคงค่าแรงดัน

      9.6  การประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสัญญาณ

      9.7  ไดโอดแสง

             คำถามท้ายบท

10. ทรานซิสเตอร์ชนิดรอยต่อแบบไบโพลาร์ : การทำงาน แบบจำลองวงจรและการประยุกต์ใช้งาน

      10.1  วงจรขยาย และสวิตช์จากทรานซิสเตอร์

      10.2  การทำงานของทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์

      10.3  การเลือกจุดการทำงานสำหรับทรานซิสเตอร์

      10.4  แบบจำลองสัญญาณขนาดใหญ่ของทรานซิสเตอร์

      10.5  ทรานซิสเตอร์ที่ทำงานเป็นสวิตซ์และเกท

                คำถามท้ายบท

11. ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า : การทำงาน แบบจำลองวงจรและการประยุกต์ใช้งาน

      11.1  ประเภทของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า

      11.2  โครงสร้างของ e-MOSFET

      11.3  การไบอัสวงจร MOSFET

      11.4  วงจรขยายสัญญาณขนาดใหญ่ด้วย MOSFET

      11.5  สวิตซ์ MOSFET

                 คำถามท้ายบท

12.  วงจรดิจิตอลลอจิก

       12.1  สัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิตอล

       12.2  ระบบตัวเลขไบนารี

       12.3  พีชคณิตบูลีน

       12.4  แผนที่คาร์นอฟและการออกแบบลอจิก

                 คำถามท้ายบท

13.  ระบบดิจิตอล

        13.1  วงจรลอจิกเชิงลำดับ

        13.2  การออกแบบลอจิกเชิงลำดับ

                  คำถามท้ายบท

14.  หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า

        14.1  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

        14.2  วงจรแม่เหล็ก

        14.3  วัสดุแม่เหล็กและเส้นโค้ง B-H

        14.4  หม้อแปลง

        14.5  การแปลงผันกำลังงานกลไฟฟ้า

                  คำถามท้ายบท

15.  เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น

        15.1  เครื่องกลไฟฟ้าแบบหมุน

        15.2  เครื่องกลไฟฟ้าดีซี

        15.3  เครื่องกำเนิดดีซี

        15.4  มอเตอร์ไฟฟ้าดีซี

        15.5  เครื่องกลไฟฟ้าเอซี

        15.6  เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส

        15.7  เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

                  คำถามท้า่ยบท

 

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
การส่งสินค้า (Shipping information)
การจัดส่งสินค้า 1. ส่งให้ทันทีที่ได้รับใบสลิปยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าพร้อมรายละเอียดชื่อ     ที่อยู่ที่จะให้จัดส่งโดยการส่งแฟกซ์หรือส่งอีเมล์มาตามที่อยู่ของร้าน      -  หมายเลขแฟกซ์  02-4332811      -  อีเมล์ร้านค้า Chaiyud_P22@hotmail.com 2. ช่องทางการจัดส่งสินค้า      -  จัดส่งตามขนส่งเอกชนต่าง ๆ       -  จัดส่งทางไปรษณีย์ (พัสดุภัณฑ์) 3.  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคิดตามน้ำหนักจริงที่ส่งให้ 4.  ค่าใช้จ่ายจัดส่งทางไปรษณีย์ (พัสดุภัณฑ์)       -  เล่มแรก  ค่าจัดส่ง 20 บาท       -  เล่มต่อไป ค่าจัดส่ง 15 บาท       เช่น ถ้าสั่งซื้อ 1 เล่ม เท่ากับ 20 บาท                   สั่งซื้อ 2 เล่ม เท่ากับ 35 บาท       แต่ถ้าสั่งในจำนวนมาก กรุณาโทรติดต่อเพื่อทราบเปอร์เซ็นต์ส่วนลด และค่าจัดส่งอีกครั้งที่ ร้านแผง 22 จตุจักร คุณชัยยุทธ ที่เบอร์โทร 02-424-8553 มือถือ 081-659-8806
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
แผง 22 จตุจักร
141-143 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
ร้านแผง 22 จตุจักร ได้ดำเนินการจำหน่ายหนังสือมานานกว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่ที่สนามหลวง จากนั้นก็ขายที่สวนจ... อ่านทั้งหมด
เวลาให้บริการ (Business Hour)
รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง โทรสอบถามได้ในเวลา จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. ติดต่อที่เบอร์ 02-424-8553, 081-659-8806, 098-259-5459 อาทิตย์  เวลา 10.00 - 18.00  ติดต่อเบอร์ 081-659-8806, 098-259-5459 หรือที่ e-mail : chaiyud_p22@hotmail.com ID Line : charoong.p22
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
ทางเว็บไซต์ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด