TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
พระคำข้าว เก้ามงคลมหาลาภ พิมพ์ครู เนื้อพิเศษ พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, #6659735
 • ชื่อสินค้า : พระคำข้าว เก้ามงคลมหาลาภ พิมพ์ครู เนื้อพิเศษ พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา,
 • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
 • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : คิดค่าจัดส่งตามการสั่งซื้อต่อครั้ง 60.00 บาท  
 • ราคา : 6,000 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 60 บาท(แต้ม))
 • ราคาผ่อน : ดูเพิ่ม
 • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
 • บันทึกลงรายการโปรด
 • แนะนำ! กรุณาชำระเงินผ่านระบบตลาด รับแต้มแทนเงินสด มั่นใจได้ของชัวร์ 100%
 •  
 • = 60 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

 
ยังไม่มีการรีวิว
 • แบ่งปัน :Tell To Friend
รายละเอียด พระคำข้าว เก้ามงคลมหาลาภ พิมพ์ครู เนื้อพิเศษ พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา,
แก้ไขล่าสุด : 25-01-2559 19:14:18

พระคำข้าว เก้ามงคลมหาลาภ  พิมพ์ครู เนื้อพิเศษ

-พิมพ์ครู เนื้อพิเศษ
กดพิมพ์ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ดีข้ามชาติ รวยข้ามภพ ข้ามเหตุขัดข้อง และอุปสรรคทั้งปวง 
พระเถรานุเถระเจริญพระปริตรมงคล ในขณะกดพิมพ์ และธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรในขณะกดพิมพ์

-ความพิเศษของพิมพ์ครู เนื้อพิเศษ นี้จะฝังเม็ดพระธาตุข้าวบิณฑ์ทุกองค์

เนื้อฝังตะกรุดทองคำจะฝังซุ้มด้านขวามือขององค์พระ, ไม่ฝังตะกรุดจะฝังซุ้มด้านซ้ายมือขององค์พระ
เม็ดข้าวบิณฑ์นี้เปรียบดั่งข้าวก้นบาตรของพระพุทธเจ้า ทุกเม็ดจะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สมัยก่อนที่ไหนแห้งแล้ง อดอยากไม่มีอันจะกิน เพียงได้บูชาพระธาตุข้าวบิณฑ์จะบังเกิดความอุดมสมบรูณ์ ไม่อด ไม่อยาก ไม่จน มีกินไม่หมด เจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยยิ่งขึ้น

ประวัติของเม็ดข้าวบิณฑ์

.............เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 500 ปี พระสงฆ์ทั้งหลายที่มาไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่ยังทันพระศาสนา ในสมัยนั้นยังมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม ยึดถือพระธรรมอันเคร่งครัดอยู่เป็นจำนวนมาก พระสงฆ์เหล่านั้น

ปฏิบัติธรรม

.............เขาสามร้อยยอด เป็นที่สนุกสำหรับการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นป่าหิมพานต์ชั้นหนึ่ง ผู้ที่มาพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นพระอภิญญาเพราะท่านต้องเข้ามาบิณฑบาตข้าวในเมือง ในกรุงเทพ เพียงครู่เดียวก็กลับไป คนใส่บาตรก็เห็นเป็นพระธรรมดา สถานที่ท่านอยู่ไม่มีคนเห็นเพราะอยู่ในป่าลึก พระสงฆ์เหล่านี้มีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติธรรมเคร่งครัดดังได้อยู่เฉพาะพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกับมีอาจารย์ใหญ่ผู้เป็นศากยวงศ์ มาจากประเทศอินเดีย มาสอนปฏิบัติกรรมฐานให้หมดจากกิเลส ให้รีบปฏิบัติธรรมให้ทันพระพุทธเจ้าซึ่งรออยู่แล้ว

พระสงฆ์ทั้งหมดต่างปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหัตตผลนิพพานในถ้ำเขาสามร้อยยอดนั้น การมาปฏิบัติธรรมในที่นี้เป็นการหนีภัยอันตรายคืออันตรายจากการที่มีคนมาหาไม่หยุดหย่อนไม่อาจจะปฏิบัติธรรมได้ ดังเช่นพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ไม่ห่วงการตัดกิเลส ห่วงแต่โชคลาภ

 

.............สังขารของพระอรหันต์ที่นิพพานในถ้ำมีเป็นจำนวนมาก ต่อมาช้านานกลายเป็นก้อนหินมีเทวดารักษา ก้อนหินนั้นมีลวดลายต่างๆ กัน พระอรหันต์ที่มีอานุภาพมากหินพระธาตุก็มีลวดลายสวยงาม พระอรหันต์ทีมีอานุภาพน้อยหินก็ไม่มีลาย พระอรหันต์แต่ละองค์จะมีฤทธิ์ไม่เหมือนกัน พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์แบบหนึ่ง พระอานนท์มีฤทธิ์อย่างหนึ่ง พระกัสสปะมีฤทธิ์อย่างหนึ่ง พระสารีบุตรมีฤทธิ์อย่างหนึ่ง พระโมคคัลลาน์มีฤทธิ์อีกอย่างหนึ่ง บารมีที่สร้างมาเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อารมณ์เกิดเป็นนิมิตเป็นกรรมฐานกองใดกองหนึ่ง พิจารณากรรมฐานนั้นให้ถึงอรหัตตผล ตัวอย่างเช่น ใช้กสิณไฟ กสิณน้ำ กสิณลม เอาสิ่งนั้นมาเป็นนิมิตเป็นรูปพระ พิจารณาให้กว้างและลึก ทำจนแก่กล้าขึ้น เรียนมาก รู้มากขึ้น เป็นพระอรหันต์ที่โปรดสัตว์ได้มาก พระธาตุก็มีลักษณะสวยงามมีลวดลายมาก

พระธาตุข้าว (ข้าวบิณฑ์)

.ในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ วันหนึ่งได้เสด็จมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแม่ระมิงค์เพื่อไปโปรดพวกละว้า พวกละว้าเหล่านั้นอยู่ในภาวะอดอยาก ผืนดินแห้งแล้งทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล ต้องหาหัวเผือกหัวมันมาต้มผสมกับข้าวกินเป็นอาหาร เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จมาถึงที่นั่น พวกละว้าก็เอาข้าวผสมมันซึ่งเป็นโภชนาหารของตนมาใส่บาตร 
..พระบรมโลกนาถก็ทรงรับแล้วฉันภัตตาหารเช้า ณ ที่นั้นซึ่งเรียกว่า ดอนน้อย เสร็จแล้วก็ทรงให้ศีลให้พรพวกละว้าทั้งหลาย หลังจากนั้นจึงทรงนำข้าวที่เหลือก้นบาตรไปเทคว่ำไว้และแสดงปาฏิหาริย์ให้ข้าวนั้นกลายเป็นหิน(เป็นพระธาตุข้าวดังที่เห็นในปัจจุบันนี้) พวกละว้าเมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก พระพุทธองค์จึงทรงให้ศีล 5 และแสดงธรรม และรับสั่งให้พวกละว้ารักษาดอนน้อยไว้ให้ดี และให้รักษาศีล 5 ไว้เป็นปกติ ถ้ารักษาได้ก็เหมือนอยู่ใกล้พระพุทธองค์ ถ้ารักษาไม่ได้ก็เหมือนอยู่ไกลสุดขอบฟ้าจักรวาล ข้าวก้นบาตรที่กลายเป็นหินนี้แต่ละเม็ดมีเทพคุ้มครองอยู่ จากนั้นพระธาตุข้าวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

.............เมื่อพระครูบาชัยวงศาฯได้มาจำพรรษาเพื่อพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ท่านได้นิมิตเห็นพระธาตุข้าวซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 200 กม. ที่ดอยเกิ้ง ท่านจึงได้อัญเชิญพระธาตุข้าวบางส่วนมาไว้ที่วัดและแจกให้ลูกหลานนำไปสักการบูชา ผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมที่มีพระธาตุข้าวไว้บูชาแล้ว ความอดอยากขาดแคลนจะไม่บังเกิดขึ้น การทำมาค้าขายโดยสุจริตจะได้ผลเจริญงอกงาม เมื่อประสงค์สิ่งใดให้ทำสมาธิจิตระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาชัยวงศาฯ แล้วตั้งจิตขอในสิ่งที่ปรารถนาจะได้ผลดีมากสำหรับผู้ที่มีศีล 5 เป็นปกติ

.............ถ้าหากเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ที่รับประทานยาแผนปัจจุบันแล้วไม่สามารถบรรเทาทุกข์เวทนาให้หายลงได้ ก็ให้ทำน้ำพระพุทธมนต์โดยจุ่มพระธาตุข้าวลงในภาชนะใส่น้ำที่จะทำน้ำพระพุทธมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานแล้วดื่มน้ำพระพุทธมนต์นั้นจะบรรเทาทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นได้

-ฝังตะกรุดนะปัดตลอดทองคำบูชา 16,000 บาท
-หลังเรียบ บูชา 6,000 บาท

 

Holy Rice Buddha 9 Wealthy

 

Special Great master Holy Rice Buddha have relices of Buddha every piece. 
-Gold tarud will put on the right side of buddha, -no takrud will put on the left side of buddha.
Relices of Buddha is come from rice in the Buddha'food bowl, it become stone with holy power of lord buddha.
In the past, there are many poor and dry area which many people have nothing to eat and near die. When Lord of Buddha past by and see the poor people the Buddha use holy power to change rice in monk'food bowl to holy stone and give to poor people. Buddha have advice people to keep and worship this relices buddha then this area will change to plentiful and wealthy, people will no longer hungry and poor.

Holy Rice Buddha 9 Wealthy

-Special Great master Holy Rice Buddha
Created on the Lord Buddha new year ceremony. Rich and better over the year, over the life, over the world, surpass the all problem. Achieve the Goal!!
-Gold Takrud 16,000 baht
-Holy Buddha relics 6,000 baht

 

ติดต่อสอบถามโทร

082-4999333, 087-0044277,  082-7997333 , 02-3919752

Line ID : itthikhun 

Line ID : itthikh

 

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบัญชี อธิย์รัช เฉลิมตระการวงศ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ 096-2-38046-5

ธนาคารกสิกรไทย 059-2-67077-3

ธนาคารกรุงไทย 970-0-08137-0

ธนารคารกรุงเทพ 005-7-07636-6

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า : ศูนย์พระเครื่องอิทธิคุณ (itthikhun Amulets shop)
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://www.itthikhun.com

หมวดหมู่ของร้าน : ของสะสมและของเก่า

เกี่ยวกับร้าน : ศูนย์พระเครื่องอิทธิคุณ (itthikhun)  อ่านต่อ >>