สายคอนโทรล YSLY-JZ, YSLY-OZ ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

สายคอนโทรล YSLY-JZ, YSLY-OZ เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์

โครงสร้างของ สายคอนโทรล YSLY-JZ, YSLY-OZ คือ

  1. ทองแดงเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ

YSLY-OZ ทุกคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข ไม่มีเส้นสีเขียวคาดเหลือง

YSLY-JZ แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น

  1. สายคอนโทรล YSLY-JZ, YSLY-OZ ฉนวนภายนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษ
  2. สายคอนโทรล YSLY-JZ, YSLY-OZ มีขนาดตั้งแต่ 5 mm2 จนถึง 240 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์
  3. สายคอนโทรล YSLY-JZ, YSLY-OZ รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  4. สายคอนโทรล YSLY-JZ, YSLY-OZ ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี