TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
พระบูชา พระพุทธสิหิงค์ หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา #7160103
  • ชื่อสินค้า : พระบูชา พระพุทธสิหิงค์ หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของราคารวมของสินค้า 500.00 บาท  
  • ราคา : 6,999 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 69 บาท(แต้ม))
  • ราคาผ่อน : ดูเพิ่ม
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
  •  
  • = 69 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด พระบูชา พระพุทธสิหิงค์ หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา
แก้ไขล่าสุด : 29-07-2562 17:51:02

TBS234

 

 

 

พระบูชา หลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์

 

ประดิษฐานในวิหารลายคำ

 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

 

พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

เป็นพระพุทธรูปที่งดงามมาก องค์นี้ศิลปะเชียงแสน

พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยสัมฤทธิ์ปิดทองคำเปลว

หนักตักกว้าง ๔๐ นิ้ว ศิลปะเชียงแสนรุ่นแรก

ปัจจุบันประดิษฐานในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

 

 

"พระพุทธสิหิงค์ประทับอยู่ใดก็เหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ที่นั้น"

ใครที่ได้เห็น พระพุทธเจ้าแม้แต่ยังมิได้ฟังธรรมเทศนาเลย

ก็มีความสบายใจในทันทีที่ได้เห็นผู้ใดที่ได้เห็น

พระพุทธสิหิงค์ย่อมได้รับผลอย่างเดียวกัน

 

หน้าตัก 9 นิ้ว 

 

เนื้อทองเหลือง ( รมมันปู )

 

 

 

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (๓ จบ)

หันทะ มะยัง พุทธะปะสังสา คาถาโย พุทธะสิหิงโค นามะ ภะณามะ เส

อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ

จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ สาสะนัง

โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนวะ พุทโธติ

 

(คำแปล)
พุทธะสิหิงคา อุบัติมา ณ แดนใด
ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา

เป็นที่เคารพน้อม มนุษย์พร้อมทั้งเทวา
เปรียบเช่นชวาลา ศาสนาที่ยืนยง

เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ สุวิสุทธิ์พระชนม์คง
แดนใดพระดำรง พระศาสน์คงก็จำรูญ

ด้วยเดชสิทธิศักดิ์ ธ พิทักษ์อนุกูล
พระศาสน์บ่มีสูญ พระเพิ่มพูนมหิทธา

ข้าขอเคารพน้อม วจีค้อมขึ้นบูชา
พิทักษ์ ธ รักษา พระศาสน์มาตลอดกาล

ปวงข้าจะประกาศ พุทธศาสน์ให้ไพศาล
ขอพระอภิบาล ชินมารนิรันดร์เทอญ

 

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์


( สวดทำนองสรภัญญะ )
การบูชาสรรเสริญ พระพุทธคุณ ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้สวด
หากท่านพึงปรารถนาอุดมมงคลและความสุขสวัสดี

ทั้งบังเกิดลาภผลโดยสุจริตธรรม ควรสวดทุกเช้าค่ำ

ก่อนนอนและออกจากบ้าน หรือจะไปประกอบกิจธุระ

ให้ระลึกถึงแล้วสวด จะสัมฤทธิผลอันบริสุทธิ์ที่พึงปราถนา

ก่อนสวดควร
ตั้งนะโมก่อน ๓ จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

หันทะ มะยัง พุทธะปังสังเสา คาถาโย พุทธะสิหิงโค นามะ ภะณามะ เส ฯ
รับ อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยะโสปิ เตโช
ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท
สะการะ พุทธะสาสะนัง โชตะยันโตวะ พุทโธ ติ ฯ
สุระนะเรหิ มะหะโต ธะระมาโนวะ พุทโธ ติ ฯ
พุทธสิหิงคา อุบัติมา ณ แดนใด
ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา
เป็นที่เคารพน้อม มนุษย์พร้อมทั้งเทวา
เปรียบเช่นชวาลา ศาสนาที่ยืนยง
เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ สุวิสุทธิ์พระชนม์คง
แดนใดพระดำรง พระศาสน์คงก็จำรูญ
ด้วยเดชสิทธิ์ศักดิ์ ธ พิทักษ์อนุกูล
พระศาสน์ บ มิสูญ พระเพิ่มพูนมหิทธา
ข้า ฯ ขอเคารพน้อม วจีค้อมขึ้นบูชา
พิทักษ์ ธ รักษา พระศาสน์มาตลอดกาล
ปวงข้าจะประกาศ พุทธศาสน์ให้ไพศาล
ขอพระอภิบาล ชินมารนิรันดร์ เทอญ ฯ


 

ตำนานพระพุทธสิหิงค์

เมื่อพุทธศักราช ๑๙๕๐ ขณะเมื่อพระพุทธสิหิงค์ยังประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเชียงราย เชียงรายกับเชียงใหม่เกิดการรบ
พุ่งกันขึ้นเชียงใหม่เป็นฝ่ายชนะ พระเจ้าแสนเมืองมาแห่งนครเชียงใหม่จึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มายัง เชียงใหม่โดย
ล่องเรือมาตามลำน้ำปิง
            เรือที่อัญเชิญพระพุทธสิงหิงค์มาเทียบท่าขึ้นฝั่งยังนครเชียงใหม่ที่ท่าวังสิงห์คำขณะเชิญขึ้นพระดิษฐานบนบุษบก
ปรากฏรัศมีจากองค์พระเรืองรองเป็นลำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไกลถึง ๒๐๐๐ วา ต่อมาจึงได้มีการสร้างวัดขึ้น ณ ที่นั้น
ได้ชื่อตามเหตุอัศจรรย์ในครั้นนั้นว่า วัดฟ้าฮ่าม ซึ่งหมายถึงฟ้าอร่ามนั่นเอง
            แต่แรกนั้นพระเจ้าแสนเมืองมาตั้งพระทัยจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ไปประดิษฐานยังวัดสวนดอกซึ่งตั้งอยู่นอกเวียงออก
ไปทางทิศตะวันตก แต่เมื่อชักลากบุษบกไปถึงวัดสีเชียงพระก็มีอันติดขัดไม่อาจลากต่อไปได้ พระเจ้าแสนเมืองมาถือเป็นศุภนิมิตร
จึงโปรดให้สร้างมณฑปขึ้น ณ วัดลีเชียงพระและประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ไว้ ณ วัดนั้น
            เมื่อพระพุทธสิหิงส์ประดิษฐานอยู่ ณ วัดลีเชียงพระ ความศรัทธาเลื่อมใสของชาวเมืองที่มีต่อพระพุทธรูปองค์นี้ทำให
้ชาวเมืองเชียงใหม่พากันเรียกชื่อวัดตามนามพระแต่เนื่องจากชาวเมืองเรียกนามพระพุทธสิหิงค์กร่อนเป็นพระสิงห์ วัดพระพุทธ
สิหิงค์จึงกลายมาเป็นวัดพระสิงห์ดังเช่นทุกวันนี้

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
การส่งสินค้า (Shipping information)
TBS234 จัดส่งสินค้าโดย ระบบไปรษณีย์  EMS จัดส่งวันละ 2 รอบ ตรวจสอบยอดเงินได้ก่อน 18.00 น. ** เราจะจัดส่งสินค้า ไปรษณีย์ลงทะเบียน  กรุณารอรับสินค้าประมาณ  3-5 วันทำการ   ไม่นับเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ 
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
TBS234 ( ทีบีเอส 234 )
สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 สนใจติดต่อสอบถาม tbs234_bkk@yahoo.com โทรศัพท์ 083-911-4922
      TBS 234    ร้านค้าของเราจัดจำหน่าย ให้เช่าบูชา พระพุทธรูป พระบูชา หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
เวลาให้บริการ (Business Hour)
รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง โทรสอบถามได้ในเวลา จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 9.00 - 18.00 น เสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลา 10.00 - 17.00 น ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง  
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
ทางเว็บไซต์ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด