TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน #7530085
  • ชื่อสินค้า : สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : จัดส่งฟรี  
  • ราคา : 599 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 5 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
  •  
  • = 5 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน
แก้ไขล่าสุด : 08-06-2564 05:26:12

สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง

(สำหรับแปลนบ้านเรือน, ตึก, คฤหาสน์, ห้องแถว, ตึกแถว, แฟลต, อพ๊าทเม้นท์, ทาวเฮ้าส์, และอาคารที่ทำการ ฯลฯ)

 

สัญญาทำที่………………………………………………..

วันที่………….เดือน…………………….. 25………..

เวลา……………..

 

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง  ….……………………….………………….………อายุ……………ปี

บัตรประจำตัว….…………………เลขที่….…………………ออกบัตรที่….……………………………

วันออกบัตร…………/………../………..วันหมดอายุบัตร………./…..…../………/ อาชีพ……………

ภูมิลำเนาอยู่เลขที….…………………ถนน….…………………ตำบล….……………………………..

เขต/อำเภอ….…………………….…………………จังหวัด….…………………เขตไปรษณีย์ที่………

พักอยู่ที่….…………………….…………………ทำงานอยู่ที่….………………… โทร. ……………..

ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ….…………………….…………………….…………

อายุ……………ปี ซึ่งเป็นสถาปนิกตามใบอนุญาตเลขที่….…………………ถือบัตรประจำตัว……….

เลขที่….…………ออกบัตรที่….…………………ตำบล………….……………เขต/อำเภอ……………

จังหวัด….…………………เขตไปรษณีย์ที่….…………………ขณะนี้พักที่….………………………..

ทำงานที่….…………………….……………ตำแหน่ง……….…………………โทร….………………

ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่าผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง   ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน   เพื่อยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ   ตามข้อตกลงดังใจความต่อไปนี้

            (1)  ผู้ว่าจ้าง ขอว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบเขียนแปลนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง……………

….…………………ซึ่งจะทำการสร้างขึ้น ณ บริเวณที่ ….…………………มีขนาดเนื้อที่ทำการก่อสร้าง ….…………………ตารางเมตร   ตามรูปแบบแผนผังหรือแผนที่ด้านหลังของสัญญานี้ ซึ่งสถานที่สำหรับก่อสร้างดังกล่าวนี้ อยู่ที่ถนน….…………………ตำบล….…………………เขต/อำเภอ….……

            (2)  แบบก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมีขนาดกว้าง….…………เมตร ยาว……………เมตร และสูง ทั้งสิ้น…………. เมตรโดยไม่นับส่วนสูงที่เลยจากฝ่าของเพดานชั้นบนสุด   แบ่งออกเป็น ……..ชั้น   ทุกชั้นมีขนาดความกว้างยาวและสูงเท่ากับชั้นล่างสุดซึ่งสูง….………………เมตร รวมทั้งสิ้นมี……ห้อง

คิดเป็นเนื้อที่ภายในห้องทั้งหมด ……………ลูกบาศก์เมตร   โดยผู้ออกแบบจะต้องระบุขนาดและชนิดหรือคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง   ณ จุดต่าง ๆ ให้ละเอียดและเหมาะกับขนาดของแบบที่ว่าจ้างให้เขียนนั้นให้เหมาะสมที่สุด ทั้งจะต้องคำนึงถึงความสว่างภายในอาคารและทิศทางความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือแสงแดด    ทิศทางของกระแสลมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพายุลมร้อน-หนาว   หรือพายุใต้ฝุ่น และพายุฝนด้วย

(3)    ผู้รับจ้างตกลงที่จะเขียนแบบแปลนการก่อสร้างหรือตกแต่ง……………………………..

ดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จภายใน……….วันนับจากวันทำสัญญานี้   หากไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ผู้รับจ้างยินดีให้ปรับเป็นจำนวน…………บาท ต่อวันจนกว่าจะส่งมอบงานเขียนแบบที่สมบูรณ์นี้ได้และถ้าไม่สามารถส่งแบบที่จ้างให้เขียนได้ภายในกำหนด…………..วัน   ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเลิกสัญญาได้ทันที

            (4)  ข้อความในข้อนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์

            (5) ข้อความในข้อนี้จะปรากฎในสัญญาฉบับสมบูรณ์

ทุกฝ่ายในสัญญานี้ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดนี้ดีแล้ว  จึงลงชื่อเป็นหลักฐานต่อหน้ากันและต่อหน้าพยานทุกคนด้วย

 

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง   ลงชื่อ……………………………………..พยาน

        (………………………………….)                   (……………………………………..)

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้รับจ้าง    ลงชื่อ……………………………………..พยาน/

        (………………………………….)                   (……………………………………..)เขียน/พิมพ์

สัญญาฉบับสมบูรณ์ ราคา 599   บาท

สัญญาที่ต้องการให้ทนายเป็นพยาน ราคา  1999  บาท

สัญญาที่ประกันข้อพิพาท ไม่มีค่าทนายความในคดี (มีเฉพาะค่าเดินทาง) ราคา  1,9999 บาท 

 

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
Thailand Lawyers Network
22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110.
Thailand Lawyers Network Company 22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110. ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
No Merchants
เวลาให้บริการ (Business Hour)
24 hrs. On Chathttp://www.thailandlawyes.infoOffice time: Call Center: 02 114 7521Lawyer Direct: 089 226 8899
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
We providing legal consulting and legal service in any provinces of Thailand.Legal ServicesCompany registrationTaxes registrationAll kind of immigrate VisaWorking permitbusiness licensesLegal Consulting Company Legal ConsultingPersonal Legal ConsultingLitigationLitigation in civil LawsLitigation in Criminal LawsCall Us.Call Center 02 114 7521Lawyer Direct: 081 803 4097Lawyer in Provinces: 089 226 8899Lawyer near you 099 464 4445Chat with Lawyers https://direct.lc.chat/08941034