TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
คดีภาษีอากร (ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร) #7530628
  • ชื่อสินค้า : คดีภาษีอากร (ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร)
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : จัดส่งฟรี  
  • ราคา : 1 บาท
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
สอบถาม / สั่งซื้อสินค้า : 
66 021147521 , 66 0994644445
แจ้งรหัสสินค้า : 7530628
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
  •  
  • = 0 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด คดีภาษีอากร (ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร)
แก้ไขล่าสุด : 10-06-2564 06:05:25
ภาษีอากร คือ เงินที่รัฐจัดเก็บจากบุคคล เพื่อน าไปใช้จ่ายในการบริหารประเทศเป็นรายได้ที่ส าคัญ ที่สุดของรัฐ ภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บมีทั้งภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม แยกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่เก็บจากเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้นิติบุคคล ภาษี การค้า และอากรแสตมป์ 2. ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นในประเทศ 3. ภาษีศุลากร เป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ เงินได้หมายถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากสิ่งต่อไปนี้ การใช้แรงงาน การใช้เงินลงทุน การใช้ทรัพย์สิน ลงทุน การใช้วิชาชีพอิสระ หรือจากการใช้ความสามารถพิเศษ แต่ในทางเศรษฐศาสตร์เงินได้ หมายถึง ผลบวก ของการบริโภคและมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาหนึ่ง ฉะนั้นเงินได้จึงมิได้อยู่ในรูปของตัวเงินเสมอ ไป ผู้ที่มีเงินได้ตามหลักเกณฑ์จะต้องด าเนินการเสียภาษีให้เรียบร้อย ลักษณะการเก็บภาษีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. บุคคลธรรมดา มีหน้าที่เสียภาษีอากรเมื่อมีเงินได้ 150,000 บาทต่อปีขึ้นไป โดยต้องยื่นเสียภาษี ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป โดยเก็บจากเงินได้พึงประเมินผู้เสียภาษีดังกล่าวได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนเหลือเป็นเงิน ได้สุทธิเท่าใดจึงน าไปค านวณภาษี ปัจจุบันการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะ เป็นในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 37 ซึ่งเก็บตามฐานจ านวนรายได้ โดยผู้มีรายได้มากจะต้องเสีย ภาษีมากขึ้นเป็นต้น 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่จัดเก็บจากนิติบุคคล โดยจะเก็บจากก าไรสุทธิที่ผู้เสียภาษีได้รับใน อัตราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ หรือในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ยกเว้น ถึงร้อยละ 30 หากเป็นกิจการขนาดเล็กและ ขนาดกลางตามข้อก าหนดของกรมสรรพากร 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยปัจจุบันผู้ผลิตจะผลักภาระนี้ ให้แก่ผู้ซื้อจ่ายเองในอัตราร้อยละ 7 ประโยชน์ของภาษีอากร คือ 1. ก่อให้เกิดการใช้งานเต็มที่ 2. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุด 3. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 4. เพื่อให้การกระจายรายได้และความมั่งคั่งเป็นธรรม 5. เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
Thailand Lawyers Network
22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110.
Thailand Lawyers Network Company 22 K Building Soi Sukhumvit 35, Sukhumvit rd., Khlongtan Nua, Wattana Bangkok. 10110. ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
No Merchants
เวลาให้บริการ (Business Hour)
24 hrs. On Chathttp://www.thailandlawyes.infoOffice time: Call Center: 02 114 7521Lawyer Direct: 089 226 8899
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
We providing legal consulting and legal service in any provinces of Thailand.Legal ServicesCompany registrationTaxes registrationAll kind of immigrate VisaWorking permitbusiness licensesLegal Consulting Company Legal ConsultingPersonal Legal ConsultingLitigationLitigation in civil LawsLitigation in Criminal LawsCall Us.Call Center 02 114 7521Lawyer Direct: 081 803 4097Lawyer in Provinces: 089 226 8899Lawyer near you 099 464 4445Chat with Lawyers https://direct.lc.chat/08941034