TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
การบัญชีชั้นกลาง 1/อ.ศิลปพร #7555722
  • ชื่อสินค้า : การบัญชีชั้นกลาง 1/อ.ศิลปพร
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : ถึงวันที่ 10-10-2021
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : ค่าจัดส่งตามช่วงของจํานวนสินค้า 20.00 บาท  
  • ราคา : 300 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 3 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
  •  
  • = 3 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด การบัญชีชั้นกลาง 1/อ.ศิลปพร
แก้ไขล่าสุด : 10-10-2564 08:41:21

ชื่อหนังสือ     แสสว่างในสถาปัตยกรรม

ชื่อผู้แต่ง       ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร

คำนำ

เนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษา เนื้อหารายละเอียดและสรุป แบบฝึกหัดปรนัยและคำถามอัตนัย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดปรนัย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้อ่านยิ่งขึ้น สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 2 ผู้เขียนได้แก้ไขคำผิดต่าง ๆ ที่พบในฉบับการพิมพ์ครั้งที่ 1

สารบัญสรุป

คำนำ

ประวัติผู้เขียน

สารบัญสรุป

สารบัญละเอียด

บทที่ 1     กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

บทที่ 2     การบัญชีสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บทที่ 3    การบัญชีสำหรับลูกหนี้และตั๋วเงินรับ

บทที่ 4     การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ

บทที่ 5     การบัญชีชีสำหรับเงินลงทุน

บทที่ 6    การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บทที่ 7     การบัญชีสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บทที่ 8     การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 9     การบัญ๙ีสำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์

บรรณานุกรม

ดัชนีคำสำคัญ

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :