TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งที สังเกตให้ดี ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ประหยัดชัวร์

หน้าแรก >  โปรโมชั่นพิเศษ  > รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งที สังเกตให้ดี ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ประหยัดชัวร์

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งที สังเกตให้ดี ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ประหยัดชัวร์
รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งที สังเกตให้ดี ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ประหยัดชัวร์

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. สมาชิก TARAD ที่ซื้อสินค้าโดยเข้าสู่ระบบ (login) เท่านั้น
 2. ชำระสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Credit card, Debit card, Paypal, Paysbuy, Mpay online)
 3. สมาชิก TARAD ที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน TARAD.com มูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม) และระบบได้รับยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงิน
  ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 (10.00) ถึง 31 กรกฏาคม 2559 (23.59) มีสิทธิได้รับรางวัล ชุดหลอดประหยัดไฟ (4หลอด) มูลค่า 1,000 บาทจำนวน 10 รางวัล
  โดยสุ่มจับรางวัลตามหมายเลขการสั่งซื้อของสมาชิก
 4. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facebook และทางเว็บไซต์ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 5. สมาชิกสามารถรับสิทธิ์รางวัลได้ 1 สิทธิ์ต่อท่าน
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นจากธนาคาร คูปองหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการสั่งซื้อในกรณีที่เห็นว่ามีเจตนาทุจริต
 9. ขอสงวนสิทธิ์การสั่งซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น หากตรวจพบเป็นการสั่งซื้อในเชิงนำไปทำธุรกิจ ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**สิทธิพิเศษเฉพาะ สำหรับสมาชิก TARAD.com เท่านั้น