TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
TARAD Ranking ยกระดับความพิเศษ เมื่อทุกการสั่งซื้อจะทำให้คุณเป็นคนสำคัญ

หน้าแรก> โปรโมชั่นพิเศษ > TARAD Ranking ยกระดับความพิเศษ เมื่อทุกการสั่งซื้อจะทำให้คุณเป็นคนสำคัญ

สมาชิกระดับแพล็ตตินั่ม (Platinum)
-  รับสิทธิพิเศษ Point 5 เท่า ทุกครั้งในการซื้อสินค้าผ่านมือถือ
-  รับ Point เพิ่ม ฟรี 1,000 แต้ม เมื่อยอดรวมสั่งซื้อครบ 10,000 บาทขึ้นไปภายใน 1 เดือน
   (ยอดรวมจากช่องทางใดก็ได้ **นำมารวมกันหมด)
-  จำกัด 60 ท่านแรกในแต่ละเดือน
สมาชิกระดับเหรียญทอง (Gold)
-  รับสิทธิพิเศษ Point 3 เท่า ทุกครั้งในการซื้อสินค้าผ่านมือถือ
-  Rank Up ขึ้นเป็นสมาชิกระดับ Platinum และรับ Point ฟรี 300 แต้มเมื่อซื้อสั่งสินค้าครบ 8 ครั้ง
   (ครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (การสั่งซื้อจากช่องทางใดก็ได้ **นำมารวมกันหมด)
-  จำกัด 100 ท่านแรกในแต่ละเดือน
สมาชิกระดับเหรียญเงิน (Silver)
-  รับสิทธิพิเศษ Point 2 เท่า ทุกครั้งในการซื้อสินค้าผ่านมือถือ
-  Rank Up ขึ้นเป็นสมาชิกระดับ Gold และรับ Point ฟรี 200 แต้มเมื่อซื้อสินค้าครบ 4 ครั้ง
   (ครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (การสั่งซื้อจากช่องทางใดก็ได้ **นำมารวมกันหมด)
-  จำกัด 200 ท่านแรกในแต่ละเดือน
สมาชิกระดับทั่วไป ( Regular )

-  สามารถขึ้นเป็นสมาชิกระดับเหรียญเงิน และรับ Point ฟรี 50 แต้ม เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000
   บาทภายใน 6 เดือน (การสั่งซื้อจากช่องทางใดก็ได้ **นำมารวมกันหมด)
-  จำกัด 500 ท่านแรกในแต่ละเดือน

สมาชิกสมัครใหม่ ( Non-Rank )
สมาชิกที่ไม่เคยซื้อสินค้าจะต้องซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ(ในราคาใดก็ได้) เพื่อปรับระดับเป็น
สมาชิกระดับทั่วไป (Regular)
เงื่อนไข
1.  ระดับของสมาชิกจะปรับทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยคำนวนประวัติการสั่งสินค้าย้อนหลัง 6 เดือน
2.  การคำนวนประวิตการสั่งสินค้า นับเฉพาะออร์เดอร์ที่ได้รับการยืนยันชำระเงินในรอบการคำนวนนั้นๆ เท่านั้น
3.  จะได้รับ Point 2,3,5 เท่า เมื่อระบบได้รับยืนยันการชำระเงินจากการซื้อสินค้าผ่านมือถือเรียบร้อยแล้ว
4.  Point 2,3,5 เท่าในแต่ละระดับสมาชิกจะมีอายุการใช้งาน 1 เดือนหลังจากได้รับ
5.  Point พิเศษสำหรับการขึ้นระดับสมาชิกจะได้รับในวันที่1 หลังจากปรับระดับเรียนร้อยแล้ว
6.  ระดับสมาชิกจะถูกปรับลดลง เมื่อสมาชิกขาดการสั่งสินค้ามากกว่า 3 เดือน
7.  กิจกรรมนี้เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2555 หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2558
8.  ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ
*  สมาชิกระดับเหรียญเงินรับ Point 2 เท่า ได้ไม่เกิน 500 แต้ม/เดือน
*  สมาชิกระดับเหรียญทองรับ Point 3 เท่า ได้ไม่เกิน 1,000 แต้ม/เดือน
*  สมาชิกระดับแพลตตินัมรับ Point 5 เท่า ได้ไม่เกิน 2,000 แต้ม/เดือน
*  สมาชิกระดับแพลตตินัมสามารถรับ Point พิเศษ1,000 แต้มได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน
*  Point 2,3 และ 5 เท่า ในแต่ละระดับสมาชิก จะได้รับก็ต่อเมื่อสั่งซื้อผ่านช่องทางมือถือเท่านั้น (mobile website)
**  การยกระดับสมาชิก คำนวนจากการสั่งสินค้าทุกช่องทาง ทั้งผ่าน คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ