TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
สมเด็จองค์ปฐม รุ่น ปฐมอรหังทองคำ (เนื้อมหาชนวน), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธ #6867568
  • ชื่อสินค้า : สมเด็จองค์ปฐม รุ่น ปฐมอรหังทองคำ (เนื้อมหาชนวน), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธ
  • สินค้าในสต๊อก : มีสินค้า
  • ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
  • ค่าขนส่งขั้นต่ำ : คิดค่าจัดส่งตามการสั่งซื้อต่อครั้ง 60.00 บาท  
  • ราคา : 100 บาท (สั่งซื้อออนไลน์ รับแต้มคืน 1 บาท(แต้ม))
  • จำนวนสินค้า : (ระบุจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ)
  • บันทึกลงรายการโปรด
  •  
  • = 1 บาท (แต้ม)

Point คืออะไร ?

รายละเอียด สมเด็จองค์ปฐม รุ่น ปฐมอรหังทองคำ (เนื้อมหาชนวน), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธ
แก้ไขล่าสุด : 01-03-2564 15:47:31

สมเด็จองค์ปฐม รุ่น"ปฐมอรหังทองคำ", พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์โอได้กล่าวไว้ว่า

"องค์พระท่านมาเสกเองต่อไป ภายภาคหน้าผู้คนจะพลิกแผ่นดินหากัน"

สำเร็จในพิธี "เฉลิมฉลององค์สมเด็จพุทธะมีเงิน" หรือพระนามเต็มว่า "สมเด็จพุทธะปฐมองค์บรมพุทโธรักษาสีหะราชเดชามหาพุทธะบารมีเวสะนัยยังวัฏฏสังสารรังเอนกธรรมปรมัท" ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลสูงสุด เป็นฤกษ์พิเศษที่พระอาจารย์กล่าวว่า 7ปีมีครั้ง โดยสวดพุทธาภิเษกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืน

พระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกแห่งโลกธาตุ พระองค์แรกในจักรภพ จึงถือเป็นการอุบัติแห่ง "ปฐมบรมครูพระผู้รู้แจ้งทุกสรรพ" สิ่งของโลกธาตุทุกสรรพวิชาในจักรวาลที่ไม่มีใครเทียบและเสมอเหมือนพระองค์ ได้ พระองค์จึงทรงเป็นต้นวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสมควรยกย่องพระองค์เป็น สมเด็จองค์ปฐมบรมครู อย่างแท้จริง วิริยะธิกะพุทธเจ้า ผู้ซึ่งบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใด จุดประกายความสว่างในจักรวาลให้โลกได้เริ่มรู้จักการสั่งสมบุญบารมี ต้นกำเนิดรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

จัดสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาสถิตไว้ในโลกา5เนื้อด้วยกัน:

1.เนื้อมหาวิเศษ (เฉพาะผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นถึงจะได้เห็น)

-สร้าง 3 องค์

-บูชาองค์ละ 1,000,000 บาท

2.เนื้อทองคำ ("ทองคำถือเป็นธาตุที่ดีที่สุดในโลกเพื่อสร้างสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาล" สร้างจากชนวนเดียวกับพระสมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองคำ องค์พระท่านได้ดำริให้แบ่งชนวนที่เหลือจากการหล่อองค์พระเนื้อทองคำ มาทำเป็นรูปหล่อเนื้อทองคำบริสุทธิ์ โดยกล่าวว่า"เมื่อถึงเวลาจะมีเจ้าของมารับไปเอง" และให้นำปัจจัยที่เค้าถวายไปดำเนินการสร้างองค์ทองคำต่อไป นี่เองก็เป็นนัยยะสำคัญว่าสร้างด้วยบุญ บารมี และจิตศรัทธาแห่งปวงชนนั่นเอง)

-สร้าง 33องค์

-บูชาองค์ละ 100,000 บาท

3.เนื้อเงิน (สร้างจากเนื้ออัมรินทรากายสิทธิ์ เงินมหากายสิทธิ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์วิเศษต่างๆมากมาย ในดับโรคทั้งปวง เจริญด้วยโภคทรัพย์ มีชีวิตที่ยืนยาว โดยปราศจากโรคภัย มีความผาสุก ความสบาย โดยมีนัยยะสำคัญว่า เมื่อรู้จักได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วจะรู้จักการแบ่งปัน..."เมื่อคนได้รู้จักมี รู้จักดี รู้จักได้ โรคภัยไม่มี จิตใจก็จะน้อมไปทางธรรมะ ทางบุญ ทางกุศลได้ง่าย" เสมือนมรดกสำคัญของพระกกุสันโธ พระพุทธเจ้า ที่บันทึกไว้ตำราโบราณที่หอสมุดแห่งชาติ)

-สร้าง 333องค์

-บูชาองค์ละ 10,000 บาท

4.เนื้อนวะ (ผสม"ชนวนหมื่นยันต์" เนื้อเฉพาะสูตรพิเศษของพระอาจารย์โอ)

-สร้าง 3,333องค์

-บูชาองค์ละ 1,000บาท

5.เนื้อมหาชนวน (ผสมชนวนศักดิ์สิทธิ์)

-สร้าง 33,333องค์

-บูชาองค์ละ 100 บาท

First Lord Buddha "Golden Primal Buddhist Saint" by Phra Arjarn O, Phetchabun.

Phra Arjarn O said that "The First Lord Buddha proceed to bless this version by himself. In the future, people will leave no stone unturned to find this First Lord Buddha's image".

Blessing Successful in "Great ceremony of First Lord Buddha, saving mankind posture" this is greatest blessing ceremony in most special auspicious times, every 7 years have only one times. Blessing all days all night until it was successful to be favorable thing, to be high valuable thing, to be Most Greatest Buddha in the world.

The First Lord Lord Buddha have successful to be primal buddha in the universe, Primal great master who is first Enlightened, intimacy with all things of the worlds. No one can compare to first lord buddha because he is the origins of alls lord buddha. He have perform meritorious acts longer than any buddha in universe, Spark the Holy Light in the universe through the worlds and making people know how to make merit, how to do good thing, the meaning of karma. The Origin of Buddhist who grow root of Buddhist in the ancient times until the present.

There are 5 types were established to spread the great virtues of The First Lord Buddha.

1.Supreme (Only the owner will have a chance to see.)

-Made 3 Pcs.

-Price 1,000,000 Baht.

2.Holy pure Gold("Gold is greatest element in the worlds to created most precious thing in the universe." Created from mystic gold, the same material which used to created First Lord Buddha Pure Gold Bucha size. Created following order from first lord buddha "When the time come the owner will come to get it. This is for allowing people to make merit and bring money from their heart of believer to continue build pure gold first lord buddha in the future.)

-Made 33 Pcs.

-Price 100,000 Baht.

3.Sliver Aummarintara holy mineral (Created from ancient holy mineral book of Kakusandha lord buddha which left as secret code, only the wisely one can decode of this top secret. In the book, it have write about the method to create Superb Holy mineral which have ultimate power in every ways such as cure all of illness, plenty with wealth, long life living without sickness and alway full with happiness. The lord buddha give the hint to human that when people can achieve every wish in their they will know how to "share" to others "when people can have, can being good, can get, no sickness the people mind will go to the Dharma way" it is like the "legacy" from Kakusandha lord buddha which is left in ancient book at the national library.)

-Made 333 Pcs.

-Price 10,000 Baht.

4.Bronze (Created from "Ten Thousand Maha Yant" super special holy material, the secret materiel of Phra Arjarn O.)

-Made 3,333 Pcs.

-Price 1,000 Baht.

5.Holy Metal (Created from Holy material of First Lord Buddha.)

-Made 33,333 Pcs.

-Price 100 Baht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 

"พระสมเด็จองค์ปฐม อรหังทองคำ" เนื้อทองคำบริสุทธิ์

"ทองคำถือเป็นธาตุที่ดีที่สุดในโลกเพื่อสร้างสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาล" สร้างจากชนวนเดียวกับพระสมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองคำ 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุงได้เคยกล่าวว่า “การสร้างสมเด็จองค์ปฐมถือเป็นบุญใหญ่ เฉพาะผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้นถึงจะสามารถทำบุญชนิดนี้ได้ เพราะผู้ใดที่สร้างบุญเกี่ยวกับสมเด็จองค์ปฐม ชื่อของบุคคลผู้นั้นจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีทองแห่งยมโลก” 

”องค์พระ” หรือสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกผู้ทรงได้บำเพ็ญเพียรบารมีมาอย่างวิริยะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆในจักรวาลนี้ ได้ทรงเสด็จมาในนิมิตและดำริให้แบ่งชนวนที่เหลือจากการหล่อองค์พระเนื้อทองคำ ส่วนเศียรและรัศมีมาทำเป็นรูปหล่อเนื้อทองคำบริสุทธิ์ โดยกล่าวว่า"เมื่อถึงเวลาจะมีเจ้าของมารับไปเอง" และให้นำปัจจัยที่ผู้ศรัทธามาร่วมบุญครั้งใหญ่นี้ไปดำเนินการสร้างส่วนลำตัวขององค์พระต่อไป โดยมีความหมายนัยยะสำคัญในการจัดสร้างสิ่งล้ำค่า อันเป็นบุญกุศลมหาศาลจักต้องได้มาด้วยบุญ บารมี และจิตศรัทธาของผู้ร่วมบุญนั่นเอง

การทำการใหญ่ครั้งนี้จะเป็นความ"งดงาม" ที่งดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง และงดงามบั้นปลาย 

1.งดงามในเบื้องต้น 

งดงามด้วยเจตนาบริสุทธิ์ งดงามด้วยจิตใจผู้ที่ถวายมาด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ร่วมบุญครั้งใหญ่ถวายปัจจัยเพื่องานแห่งพระศาสนาด้วยจิตใจที่ปิติยินดียิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ในการสรรค์สิ่งอันเป็นมงคล ประเสริฐล้ำ 

2.งดงามในท่ามกลาง

งดงามที่พระอาจารย์ได้ใช้ภาวนาด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ วิริยะ ขันติ สัจจะ ปัญญา อธิษฐา เมตตา อุเบกขา อันเอกแห่บารมีสิบทัศ ด้วยความเพียรวิริยะอุตสาหะอย่างไม่ลดละของพระอาจารย์ และก่อเกิดขึ้นได้ด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ของผู้ที่ตั้งใจมาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่นี้

3."งดงามบั้นปลาย" 

งดงามที่ได้สานต่องานสร้างรูปองค์พระปฐมบรมพระพุทธเจ้าที่งดงามยิ่ง ที่ยากยิ่งกว่าจะได้พานพบและได้มีวาสนาร่วมสืบทอด

นับเป็นบุญกุศลและเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของทั้งผู้สร้างและผู้ร่วมบุญเพราะในโลกสิ่งนี้ไม่จะผ่านไปนานเท่าใดก็เป็นเล่าขานที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเป็นความภาคภูมิใจของผู้สร้างและผู้ร่วมบุญอีกด้วย นึกถึงทีไรก็สบาย นึกถึงทีไรก็อิ่มใจ นึกถึงทีไรก็อุ่นใจ ในโลกแห่งจิตวิญญาณชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้ในบัญชีทองคำ ดั่งคำกล่าวที่ว่า "หากได้ทำในสิ่งที่รัก สิ่งที่อยากทำ ตายไปไม่เสียชาติเกิด" บุญครั้งนี้จะเป็นบุญบารมีครั้งใหญ่ที่ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติบารมีของพระพุทธองค์ทรงเป็นพึ่ง คอยหนุนนำชีวิตให้พบทางสว่างแห่งชีวิต

First Lord Buddha "Golden Primal Buddhist Saint" Holy pure Gold.

"Gold is greatest element in the worlds to created most precious thing in the universe." Created from mystic gold, the same material which used to created Golden First Lord Buddha Bucha size. 

LungPor Luesi was told that building First Lord Buddha is greatest merit, only few people have chance to do it because person who make merit with first lord buddha, their name will write down in Golden lists of world after life.

First Lord Buddha is primal Buddha born before every Buddha in the world, spark the light of Dharma thorough every life who perform meritorious acts longer than every buddhas. First lord buddha was come in Phra Ajarn O vision and tell that after finish created Buddha's gold head and Buddha's golden aura, "used the rest of gold that I blessing to make First Lord Buddha small size, when the time comes real owner will came to worship it" and bring the money that they paid for merit to continue create golden body of buddha. It meaning that Holy Buddha must created from merit and great heart of believer to do great benefit for Buddhist.

This important project must be "Beautiful", Beautiful in the beginning, Beautiful in he middle and Beautiful in the End.

1.Beautiful in the beginning

Created with pure mind, high diligent and good intends. Beauty with heart of believer who want to make merit to create First Lord Buddha Pure Golden body, the great buddhist event, do it with rejoice mind to be part of great successful, create high valuable thing, high auspicious thing and most precious thing which can't estimate the value.

2.Beauty in the middle

Phra Ajarn O have blessing and praying with high level of mind and high level of mediation. The high diligent of Phra Ajran O which never stop, never lessen and alway continue do it until it successful, make a lot of people who seeing it come to make merit with. It make many people have good mind, see the important and benefit of merit and doing good thing.

3.Beauty in the End

Inherit the Legendary of Buddhist, create Golden First Lord Buddha which will be part of History, it was most beautiful in every ways, greatness more than to explain, only worthy one have change to be part of it.

สมเด็จองค์ปฐม รุ่น"ปฐมอรหังทองคำ" เนื้ออัมรินทรากายสิทธิ์

วิเศษล้ำค่าเหนือสิ่งอื่นใด เนื้อพิเศษที่ได้จากการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งต้องใช้ความเพียรวิริยะอุตาสาหะอย่างมากกว่าจะสำเร็จ

สร้างตามตำราธาตุกายสิทธิ์มหาวิเศษโบราณที่พระกกุสันโธ พระพุทธเจ้าได้ทิ้งไว้สำหรับผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถไขความลับนั้นได้ ในตำราบอกถึงการสร้างเนื้อมหากายสิทธิ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์วิเศษต่างๆมากมาย ในดับโรคทั้งปวง เจริญด้วยโภคทรัพย์ มีชีวิตที่ยืนยาว โดยปราศจากโรคภัย มีความผาสุก ความสบาย โดยมีนัยยะสำคัญว่า เมื่อรู้จักได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วจะรู้จักการแบ่งปัน..."เมื่อคนได้รู้จักมี รู้จักดี รู้จักได้ โรคภัยไม่มี จิตใจก็จะน้อมไปทางธรรมะ ทางบุญ ทางกุศลได้ง่าย" เสมือนมรดกสำคัญของพระกกุสันโธ พระพุทธเจ้า ที่บันทึกไว้ตำราโบราณที่หอสมุดแห่งชาติ

ที่มาของชื่อเนื้ออัมรินทรากายสิทธิ์นั้น เนื่องจากขณะที่กำลังหลอมแร่ศักดิ์สิทธิ์นั้น พระอาจารย์ได้นิมิตเห็นแสงสีเขียวส่องสว่าง ซึ่งเป็นแสงจากองค์พระอินทร์ที่ช่วยลงมาประสิทธิ์ประสาทพรให้กับแร่วิเศษอัมรินทรานี้ ให้สำเร็จวิเศษ ล้ำเลิศในโลกา

อัมรินทรากายสิทธิ์ นี้วิเศษโดยแตกระเบิดจากข้างใน เพราะพระอาจารย์ซัดด้วยว่านยาและอาคมมากมายมหาศาล จนอำนาจทิพย์ระเบิดออกมาเป็นมหากายสิทธิ์มหาวิเศษ

-สร้าง 333 องค์

-บูชาองค์ละ 10,000 บาท

First Lord Buddha "Golden Primal Buddhist Saint", Aummarintara holy mineral.

The Miraculous Mineral which is precious more than to compare cause created with high class level of alchemy magic subject Phra Ajarn O used high diligent to creation.

Created from ancient holy mineral book of Kakusandha lord buddha which left as secret code, only the wisely one can decode of this top secret. In the book, it have write about the method to create Superb Holy mineral which have ultimate power in every ways such as cure all of illness, plenty with wealth, long life living without sickness and alway full with happiness. The lord buddha give the hint to human that when people can achieve every wish in their they will know how to "share" to others "when people can have, can being good, can get, no sickness the people mind will go to the Dharma way" it is like the "legacy" from Kakusandha lord buddha which is left in ancient book at the national library .

The reason why Phra Ajarn O name this holy mineral as "Aummarintara" because when Phra Ajarn O have melt this holy mineral, he can see the vision that the green light shining in front of him which mean the Indra buddha have come to blessing this holy mineral to be most strong holy power and most special more than anything in the world.

Aummarintara holy mineral special by explode from inside due to Phra Ajarn O combine holy herb, holy medicine, holy mystic material until the superb holy power explode to be Aummarintara holy mineral.

รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
ยังไม่มีคะแนนรีวิว

หน้าร้าน : http://.tarad.com

หมวดหมู่ของร้าน : -

เกี่ยวกับร้าน :

  นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
การส่งสินค้า (Shipping information)
ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทร หรือ Line หรือ Email สอบถามทางร้านก่อนโอนเงิน หากโอนเงินไม่เกินเวลา 15.00 น. จะจัดส่งทันที ณ วันที่ชำระเงิน - ทางร้านทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน - หากยังไม่ได้รับของภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อกลับทางร้านด่วน !!! - การจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่ม ** สินค้าขนาดเล็ก 60 บาท **ขนาดใหญ่แบบบูชา ตามน้ำหนัก สอบถาม - การจัดส่งส่งสินค้าต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และชนิดของการส่งสินค้า หากโอนเงินแล้วสามารถโทรแจ้ง 062-6459366 หรือ 061-4962664
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่ ( Baramee-pokae Thailand Amulets shop )
JJ Mall ชั้น2 ห้องS184 ถนนกำแพงเพชร2 เขตจตุจักร Baramee-pokae Thailand Amulets shop JJ Mall Chatuchak shopping mall
ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่   (Baramee-pokae Thailand Amulets shop JJ Mall Chatuchak shopping mall) ศูนย์การค้า JJ Mall จตุจักร ชั้น 2 ห้อง S184 สอบถามโทร... อ่านทั้งหมด
เวลาให้บริการ (Business Hour)
เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 11.00-19.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ 10.30-20.00 น.  ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ (ติดสวนจตุจักร) ชั้น 2 ห้อง S184 Open everydays  (If stop will announcement before)  Open since 11.00 am to 7.00 pm. For chat online possible at Line application ID: @baramee-pokae or contact directly to baramee-pokae@hotmail.com We have staff to service all customer immediately.