TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
TARAD.com
ร่วมงานกับเรา
we want you
คุณกำลังมองหาโอกาสในการทำงานใน บริษัท อีคอมเมิร์ซ? เรากำลังมองหาคนไฟแรงหน้าใหม่ในการทำงานกับเรา ตำแหน่งงานที่เรากำลังเปิดรับมีดังนี้!
Business
 • HR Manager
  Position: HR Manager
  Responsibility :
  • วางแผนการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
  • ดูแลวางแผนด้านสวัสดิการของบริษัท
  • ดูแลการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
  • ควบคุมและและดูแลกฎระเบียบและสวัสดิการของบริษัท
  • ดำเนินการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
  Qualifications:
  • อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
  • มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ดี
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Sale Manager
  Position: Sale Manager
  Responsibility :
  • Responsible for the overall sale performance
  • Assign, consult, lead and coach sale team to implement and evaluate sale performance
  • Recommending quick wins & cross-selling opportunities for overall project
  Qualifications:
  • Thai nationality, Male or Female, Ages over 28 years old.
  • Strong Analytical with high management skill
  • Positive thinking with problem solving and diplomatic in any situations
  • Have “Can do attitude”
  • Highly motivated, committed, enthusiastic and self-driven to deliver exceptional results
  • Engaging interpersonal, strong negotiation and presentation skills
  • Minimum 5 years of experience in Ecommerce, Sales, Marketing, Digital Marketing or Online business
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Sale Officer
  Position: Sale Officer
  รายละเอียดงาน :
  • ให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) หรือบริษัทแบรนด์ชั้นนำ ในการเปิดร้านค้า online พร้อมแนะนำแพ็คเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทในการเปิดร้าน online ทั้งทางโทรศัพท์และ แบบตัวต่อตัว
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าทางโทรศัพท์
  • มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ Word/ Excel /e-mail
  • มีทัศนะคติที่ดีต่องานขาย ชอบติดต่อสื่อสาร
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความกระตือรือล้นที่จะพัฒนาตัวเอง
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Educational Business Solution Manager
  Position: Educational Business Solution Manager
  Responsibilities :
  • Reponsible for education service course
  • Plan and manage with the clients as well as generate service satisfaction (customer service)
  • Maintain a strong relationships among business partner and customers
  • Responsible and taking care of customers' inquiries and coordinate with relevant authorities to solve problems and find solutions
  Qualification :
  • Bachelor's Degree or higher in any related fields
  • At least 3-5 years experience in E-commerce, online business, Training, E-Learning, Educational Business, School or related field
  • Able to travel to upcountry occasionally
  • Thai nationality, Male or Female, Ages over 28 years old.
  • An experienced in management a team with good initiative and self planning skills.
  • Positive thinking with problem solving and diplomatic in any situations
  • Have "Can do attitude"
  • Highly motivated, committed, enthusiastic and self-driven to deliver exceptional results
  • Engaging interpersonal, strong negotiation and presentation skills
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Business Development
  Position: Business Development
  Responsibility :
  • Thai nationality, Male or Female, Ages over 25 years old.
  • Bachelor’s or higher Degree in business, marketing, Information Technology, Business Computer or related field.
  • Strong Analytical and negociation skill to deal with partners.
  • Positive thinking with problem solving and diplomatic in any situations.
  • Fluent in English both spoken and written.
  • Minimum 2 years of experience in marketing, business development, project management or online business.
  Qualifications:
  • Coordinate with cross functional such as marketing, operation, finance, IT, etc. to complete business requirement.
  • Assist project manager to plan, implement and evaluate project performance.
  • Work closely with internal and external team to manage and achieve the project.
  • Deal with the business partner to finding the best promotion deals.
  • closely with the cross functional teams to facilitate the negotiation and closure of business deal.
  • Find and develop new business deals to support online platform.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Content Marketing
  Position: Content Marketing
  Responsibility :
  • Content Writing into Social Media and SEO
  • Planning Content Writing for Clients
  • Coordinate with the team to make the job according to KPI.
  • Knowledge and understanding About Social Media All Channels
  Qualifications:
  • Male / Female, age over 23 years old.
  • Bachelor's degree in Communication Arts or related fields.
  • Have knowledge. Online Marketing and SEO
  • Can handle themselves properly.
  • Can work as a team and open up new knowledge at any time.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Provident Fund
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Shopping Mall Lead
  Position: Shopping Mall Lead
  Responsibility :
  Reporting to Managing Director, he/she will be responsible for Shopping mall online strategy planning and execution to maximize traffic, database, engagement and sales. The person will drive strategy, create plans and implement digital marketing initiatives as well as manage E-commerce business.
  Responsibility :
  • Responsible for E-Commerce & Operation strategy and execution to create brand awareness, engagement and sales opportunity.
  • Initiate strategy, action plan and implementation via Shopping Mall online asset to achieve sales target maximize traffic and database growth from member and merchant site.
  • Involve in development project to improve current services
  • Manage online activities and Paid/Owned/Earned media including Website, EDM, Social media platforms, and Digital advertising to drive consumer engagement and achieve business goals.
  • Develop local relevant editorial content and digital assets to serve digital communications.
  • Plan and control online marketing budget and spends by channel mix to maximize ROI as well as ensure operational budgeting process.
  • Develop/ Plan strategic to improve merchant on shopping mall to drive them to be professional E-Commerce business by Consultant, On-Site Training
  • Prepare analytical data relevant to report to related departments
  • Work closely with Business Development manager/team to drive corporate online strategy.
  Qualifications:
  • Bachelor or Master degree in Information Technology or Marketing major with online business would be an advantage.
  • 5 years of experiences in Digital Marketing, Online and other related fields.
  • Detail oriented, strategic-minded and think creatively.
  • Amicable, dynamic, team-spirit and pleasant personality.
  • Good understanding of the digital landscape, including SEM/ SEO, social and email marketing.
  • Ability to work autonomously and initiate new projects.
  • Past experiences with online analytical tools and good social network are preferable.
  • Ability to perform multi tasks, meet deadlines, and strong time management skills.
  • Analytical & Presentation skills as needed
  • Good command of written and spoken English.
  • Computer literate.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual New Year Party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
Creative & Design
 • ยังไม่เปิดรับสมัคร
Customer Support
 • ยังไม่เปิดรับสมัคร
Development
 • IT Manager
  Position:IT Manager
  Responsibility :
  • Handle project preparation and management, including follow up of team schedule, system quality and resources arrangement
  • Supervise and communicate to related parties and team to complete duties in regards to operational and/or project-related work.
  • Responsibility of technical development, technical equipment/systems, project implementation, support and competence development. Provide proper IT tools and support to meet required service for the business.
  • Ensure that quality and service levels meet company standards.
  • Working closely with teams, developers, testers and a variety of end users to ensure technical compatibility and user satisfaction.
  Qualifications:
  • Male/Female age under 40 years.
  • Bachelor Degree or higher of related fields.
  • Good management & communication skills.
  • Knowledge of computer hardware and software, including applications.
  • Have high motivation for self-improvement for business skill.
  • Knowledge or experience in website operation or IT development will be advantage.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Benefit lunch
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 1 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • C#.NET, ASP.NET
  Position:C#.NET, ASP.NET
  Responsibility :
  • Develop system to meet requirements while understanding the existing system and limitations in order to design the architecture of the new requirement
  • Being able to work under pressure and time frame because of the company's development process is agile
  • Having an open mind and respect of other people's opinion. The community is open to suggestions that will make the process more efficient.
  • Being positive, having a good attitude and enjoys working with all team
  Qualifications:
  • Bachelor / Master degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or related field
  • Applicants must have strong C#.NET, ASP.NET skills
  • Programming skill in C#.net, Ajax, JQuery, Java Scripts, MS-SQL Database, Store Procedure
  • Fast Learner, Leadership, Communication, Analytical Thinking and Service Minded
  • Good Attitude and able to work as part of a team.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Benefit lunch
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 2 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • PHP Developer
  Position:PHP Developer
  Responsibility :
  • Develop system to meet requirements while understanding the existing system and limitations in order to design the architecture of the new requirement
  • Being able to work under pressure and time frame because of the company's development process is agile
  • Having an open mind and respect of other people's opinion. The community is open to suggestions that will make the process more efficient.
  • Being positive, having a good attitude and enjoys working with all team
  Qualifications:
  • Bachelor / Master degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or related field
  • Experience 1 Years in PHP
  • knowledge in PHP, AJAX, JavaScript, HTML, Bootstrap, Framework (Laravel, Codeigniter), MSSQL
  • Fast Learner, Leadership, Communication, Analytical Thinking and Service Minded
  • Good Attitude and able to work as part of a team.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 2 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • Web Developer
  Position:Web Developer
  Responsibility :
  • Develop system to meet requirements while understanding the existing system and limitations in order to design the architecture of the new requirement
  • Being able to work under pressure and time frame because of the company's development process is agile
  • Having an open mind and respect of other people's opinion. The community is open to suggestions that will make the process more efficient.
  • Being positive, having a good attitude and enjoys working with all team
  Qualifications:
  • Bachelor / Master degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or related field
  • Experience 2 Years in PHP
  • knowledge in PHP, AJAX, JavaScript, HTML, Bootstrap, Framework (Code igniter), MSSQL, Git Lab ,Node JS
  • Fast Learner, Leadership, Communication, Analytical Thinking and Service Minded
  • Good Attitude and able to work as part of a team.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 4 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • System Engineer
  Position:System Engineer
  Responsibility :
  • Develop system to meet requirements while understanding the existing system and limitations in order to design the architecture of the new requirement
  • Being able to work under pressure and time frame because of the company's development process is agile
  • Having an open mind and respect of other people's opinion. The community is open to suggestions that will make the process more efficient.
  • Being positive, having a good attitude and enjoys working with all team
  Qualifications:
  • Bachelor / Master degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or related field
  • Experience 2 Years
  • Knowledge in Hardware /Software with linux
  • Fast Learner, Leadership, Communication, Analytical Thinking and Service Minded
  • Good Attitude and able to work as part of a team.
  Employee welfare :
  • Annual Bonus
  • Annual Health insurance
  • Annual Trip and Seminar
  • Annual new year party
  • Party for staffs every month
  Summary : 2 Position
  ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้ :
  • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hrgroup@tarad.com และรอการติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
Intern (นักศึกษาฝึกงาน)
Developer
 • PHP
 • C#.NET, ASP.NET
Trading
 • Social Media Admin Management
Marketing
 • Content Marketing

หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 พ.ค. 2561

แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์


หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศรับสมัครงาน วันที่ 18 พ.ค. 2561