TARAD Point
Thailand Web Stat
หมวดหมู่ทั้งหมด
F A Q : TARAD.com


TARAD Member Rank : เราให้ยิ่งกว่า สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกในระดับคนสำคัญเช่นคุณ


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก TARAD ที่สั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
ทุกการสั่งซื้อของคุณจะถูกนำไปจัดระดับสถานะของสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละระดับ4 ระดับสมาชิก กับสิทธิพิเศษที่ต่างกัน

 
สมาชิกระดับแพล็ตตินั่ม (Platinum)
   - รับสิทธิพิเศษ Point 5 เท่า ทุกครั้งในการซื้อสินค้าผ่านมือถือ
   - รับ Point เพิ่ม ฟรี 1,000 แต้ม เมื่อยอดรวมสั่งซื้อครบ
     10,000 บาทขึ้นไปภายใน 1 เดือน
     (ยอดรวมจากช่องทางใดก็ได้ **นำมารวมกันหมด)
   - จำกัด 60 ท่านแรกในแต่ละเดือน
 
สมาชิกระดับเหรียญทอง (Gold)
   - รับสิทธิพิเศษ Point 3 เท่า ทุกครั้งในการซื้อสินค้าผ่านมือถือ
   - Rank Up ขึ้นเป็นสมาชิกระดับ Platinum และรับ Point
     ฟรี 300 แต้ม เมื่อซื้อสั่งสินค้าครบ 8 ครั้ง 
     (ครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
     (การสั่งซื้อจากช่องทางใดก็ได้ **นำมารวมกันหมด)
   - จำกัด 100 ท่านแรกในแต่ละเดือน
 
สมาชิกระดับเหรียญเงิน (Silver)
   - รับสิทธิพิเศษ Point 2 เท่า ทุกครั้งในการซื้อสินค้าผ่านมือถือ
   - Rank Up ขึ้นเป็นสมาชิกระดับ Gold และรับ Point
     ฟรี 200 แต้มเมื่อซื้อสินค้าครบ 4 ครั้ง
     (ครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
     (การสั่งซื้อจากช่องทางใดก็ได้ **นำมารวมกันหมด)
   - จำกัด 200 ท่านแรกในแต่ละเดือน
 
สมาชิกระดับทั่วไป (Regular)
   - สามารถขึ้นเป็นสมาชิกระดับเหรียญเงิน และรับ Point ฟรี 50 แต้ม
     เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ภายใน 6 เดือน
     (การสั่งซื้อจากช่องทางใดก็ได้ **นำมารวมกันหมด)
   - จำกัด 500 ท่านแรกในแต่ละเดือน
 
สมาชิกสมัครใหม่ ( Non-Rank )
   - สมาชิกที่ไม่เคยซื้อสินค้าจะต้องซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ
     (ในราคาใดก็ได้) เพื่อปรับระดับเป็น สมาชิกระดับทั่วไป (Regular)เงื่อนไข

       1. ระดับของสมาชิกจะปรับทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยคำนวนประวัติการสั่งสินค้าย้อนหลัง 6 เดือน
       2. การคำนวนประวิตการสั่งสินค้า นับเฉพาะออร์เดอร์ที่ได้รับการยืนยันชำระเงินในรอบการคำนวนนั้นๆ เท่านั้น
       3. จะได้รับ Point 2,3,5 เท่า เมื่อระบบได้รับยืนยันการชำระเงินจากการซื้อสินค้าผ่านมือถือเรียบร้อยแล้ว
       4. Point 2,3,5 เท่าในแต่ละระดับสมาชิกจะมีอายุการใช้งาน 1 เดือนหลังจากได้รับ
       5. Point พิเศษสำหรับการขึ้นระดับสมาชิกจะได้รับในวันที่1 หลังจากปรับระดับเรียนร้อยแล้ว
       6. ระดับสมาชิกจะถูกปรับลดลง เมื่อสมาชิกขาดการสั่งสินค้ามากกว่า 3 เดือน
       7. กิจกรรมนี้เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2555 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2555
       8. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หมายเหตุ

       * สมาชิกระดับเหรียญเงินรับ Point 2 เท่า ได้ไม่เกิน 500 แต้ม/เดือน
       * สมาชิกระดับเหรียญทองรับ Point 3 เท่า ได้ไม่เกิน 1,000 แต้ม/เดือน
       * สมาชิกระดับแพลตตินัมรับ Point 5 เท่า ได้ไม่เกิน 2,000 แต้ม/เดือน
       * สมาชิกระดับแพลตตินัมสามารถรับ Point พิเศษ1,000 แต้มได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน
       * Point 2,3 และ 5 เท่า ในแต่ละระดับสมาชิก จะได้รับก็ต่อเมื่อสั่งซื้อผ่านช่องทางมือถือเท่านั้น (mobile website)
       ** การยกระดับสมาชิก คำนวนจากการสั่งสินค้าทุกช่องทาง ทั้งผ่าน คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ


กลับด้านบนback